Hobro 2
Mariagerfjord Vand A/S

Separatkloakering af Løgstørvej

Separatkloakering af Løgstørvej i Hobro inkl. etablering af ny adgangsvej til samt ledninger omkring de eksisterende regnvandsbassiner nord for Løgstørvej

Størstedelen af anlægsarbejdet blev udført i ca. fire meters dybde.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Opbrydning af eks. belægninger, herunder ca. 4.750 m2 asfalt

 • Afrømning af ca. 200 m2 muldjord

 • Udskiftning af ca. 100 m3 blødbund

 • Grundvandssænkning ved brug af sugespidsanlæg

 • Udgravning af ca. 1.000 m fællesgrav for separatkloak

 • Bortskaffelse af overskudsjord

 • Etablering af ca. 1.000 lbm spildevandsledninger ø200 PVC

 • Etablering af ca. 1.000 lbm regnvandsledninger ø200–ø500 (PVC)

 • Etablering af tilhørende stikledninger frem til skelbrønd – i alt ca. 750 lbm inkl. tilslutning til brønde

 • Sætning af 20 spildevandsbrønde, 14 regnvandsbrønde, 87 skelbrønde og 34 vejbrønde

 • Etablering af to indløbsbygværker i beton

 • Indbygning af ca. 3.600 m2 bundsikring og ca. 6.450 m2 SG II

 • Udlægning af ca. 5.000 m2 asfalt

 • Sætning af 175 lbm kantsten

 • Såning af ca. 1.200 m2 græs.

Bygherre

Mariagerfjord Vand A/S

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetence