Næshøjskolen.jpg
Aarhus Kommune

Separatkloakering af Næshøjskolen

Jord-, kloak- og belægningsarbejder for adskillelse af regn- og spildevand på Næshøjskolen i Harlev. Herunder også udførelse af nye regnvands- og spildevandsledninger samt strømpeforing af eksisterende fællesledning med tilhørende stik primært under bygninger

Arbejdet blev udført med skolen i drift i hele anlægsperioden. Dan Jord A/S havde derfor stort fokus på at udføre arbejdet både sikkert og med størst muligt hensyntagen til eleverne og de ansatte på Næshøjskolen.

Entreprisen omfattede følgende omtrentlige hovedarbejder og -mængder:

 • Opbrydning af eksisterende belægninger, herunder ca. 1.300 m2 asfalt og ca. 1.400 m2 belægningssten
 • Grundvandssænkning ved brug af sugespidsanlæg
 • Udlægning af ca. 2.650 m2 bærelag
 • Etablering af ca. 1.200 lbm ø110–ø315 mm gravitationsledninger inkl. tilhørende brønde
 • Sætning af 10 tag- og rendestensbrønd
 • Strømpeforing af ca. 700 lbm ø100-300 mm eks. ledning
 • Opbrydning og retablering af belægninger over udgravning
 • TV-inspektion af udførte hoved- og stikledninger
 • Annullering af eks. ledninger og brønde ved opgravning
 • Sætning af en drænpumpebrønd
 • Udlægning af ca. 1.300 m2 asfalt
 • Lægning af ca. 1.400 m2 belægningssten
 • Sætning af ca. 85 lbm kansten.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018 - 2019

Kompetence