Boligkontoret Aarhus, afd. 3 og 5.jpg
Boligkontoret Aarhus

Separatkloakering af afd. 3 og 5

Projektering, dimensionering og separering af vand og spildevand omkring to blokke på hhv. Viggo Stuckenbergsvej 25-37 og Otto Benzons Vej 15-30 i det vestlige Aarhus

Entreprisen omfattede endvidere frakobling af tagnedløb mv. i forbindelse med hovedentreprenørens strømpeforingsarbejder samt etablering af særskilte regnvandsledninger til hovedkloak.

I hovedtræk omfattede arbejdet følgende mængder:

  • Udskiftning og etablering af 42 stk. tag- og samlebrønde

  • Etablering af ca. 500 lbm regnvands-ledninger i dimensioner fra Ø200, Ø160 og Ø110 mm PVC

  • Retablering af belægninger, græs og plantearealer.

Bygherre

Boligkontoret Aarhus

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Underentreprise

Udførelsesperiode

2014

Kompetence