Boligkontoret Aarhus, rammeaftale.jpg
Boligkontoret Aarhus

Rammeaftale - Separatkloakering

Toårig rammeaftale vedrørende kloakrenovering af boligforeningens ejendomme i Aarhus

Rammeaftalen omfattede kloakrenovering ved strømpeforing af eksisterende regn- og spildevandsledninger beliggende i jord og terrændæk omkring og under ejendommene.

Dan Jord A/S forestod gravearbejdet for strømpeforingen samt den efterfølgende reetablering af områderne.

Bygherre

Boligkontoret Aarhus

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Underentreprise

Udførelsesperiode

2015 - 2016

Kompetence