Trækstien, Gudenåen.jpg
Naturstyrelsen Søhøjlandet

Renovering af Trækstien

8,7 km strækning mellem Silkeborg og Svostrup

Projektet omfattede renovering af den gamle træksti mellem Silkeborg og Svostrup – en strækning på i alt 8,7 km. På denne strækning blev stien hævet med i alt ca. 7.000 m³ grus og singels.

Som led i renoveringen etablerede Dan Jord desuden 82 rørunderføringer under stien og oprensede 15 km langsgående grøfter på indersiden af stien.

Derudover omfattede entreprisen etablering af Nordens måske længste træbro over et vådområde. Broen har en samlet længde på 1.002 m.

Bygherre

Naturstyrelsen Søhøjlandet

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2015 - 2017