Gyldenholm.jpg
Aarhus Universitet

Gyldenholm - Matriceanlæg

Etablering af en række bassinanlæg, såkaldte matriceanlæg, ved Gyldenholm Gods, syd for Slagelse.

Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi gennemfører et forskningsprojekt omkring rensning af drænvand for næringsstoffer. I den forbindelse etablerede Dan Jord A/S en række bassinanlæg, såkaldte matriceanlæg, ved Gyldenholm Gods, syd for Slagelse.

Projektet omfattede etablering af tre bassiner med bentonite-membraner med tilhørende brønde og ledningsanlæg. Der blev foretaget grundvandssænkning for montage af pumpebrønd i fem meters dybde.

Brønde og ledningsarbejdet omfattede etablering af Ø1250-2000 betonbrønde, brønde med iltningstrapper samt brønde med flowmålere. Endvidere etablering af fundamenter og tomrørssystemer til teknikskabe.

Entreprisen omfattede følgende hovedydelser:

  • Afrømning af 3.300 m² muld
  • Afgravning af 1.100 m³ råjord
  • Etablering af 200 lbm ledning Ø110 mm - Ø450 mm
  • Etablering af 230 lbm Ø 110 mm kabelrør
  • Etablering af 100 lbm Ø 92 mm drænrør
  • Sætning af 14 stk. plast- og betonbrønde
  • Udgravning og sætning af Ø2,0 m pumpebrønd på fodplade
  • Lægning af 330 lbm elkabel
  • Etablering af 1.400 m² Bentonite-membran
  • Udlægning af 2.000 m³ flis i bassiner

Bygherre

Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

November 2017 - marts 2018