The Garden.jpg
Aarhus Events

Oprensning af forurenet jord

efter kunstudstillingen "The Garden"

Fjernelse af acrylmaling efter Katharina Grosses værk på Strandvejen i Aarhus. Et stort areal var blevet malet med rød og hvid acrylmaling, som efterfølgende skulle graves af og reetableres med ny muld og græs.

Entreprisen omfattede følgende arbejder:

  • Fjernelse af ca. 3.500 m² overfladejord med malingrester
  • Jordanalyser før og efter til brug for dokumentation af

bortskaffelsen og dermed også oprensningen.

I alt afgravede og bortskaffede Dan Jord A/S 350 tons forurenet jord til deponi hos Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle.

Bygherre

Aarhus Events

Rådgiver

DGE Miljø- Og ingeniørfirma A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

August 2017