Serupgaard
Aarhus Universitet

Serupgaard - Matriceanlæg

Etablering af matriceanlæg ved Serupgaard i forbindelse med et forskningsprojekt vedrørende rensning af drænvand gennem filteranlæg – Minivådområde Med Matrice (MMM).

Etablering af matriceanlæg ved Serupgaard i forbindelse med et forskningsprojekt vedrørende rensning af drænvand gennem filteranlæg – Minivådområde Med Matrice (MMM).

Aarhus Universitet stod for levering og montering af alt måleudstyr, mens Dan Jord A/S stod for anlægsdelen.

Entreprisen omfattede bl.a. etablering af: Bassin med betonitmembran og fyldning med træflis, sandfang med bentonitmembran, indløbsbrønd med overløb med mulighed for regulering af flowet til bassinet, brønd med flowmåler samt brønd med indbygget iltningstrappe med mulighed for regulering af vandstand i bassinet.

Derudover blev der nedgravet kabelrør mellem alle brøndene samt sået græs på arbejdsarealet efterfølgende.

Entreprisen omfattede følgende hovedmængder:

  • 230 m3 muld
  • 124 m3 råjord
  • 568 m2 bentonit
  • 485 m3 træflis
  • 125 m tætte ledninger i plast
  • 68 m kabelrør
  • 3 stk. betonbrønde til indløbsregulering, iltning og flowmåling ø1.250 – ø1.500.

Bygherre

Aarhus Universitet

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Juni - september 2018