Trækstien, Gudenåen.jpg
Naturstyrelsen Søhøjlandet

Renovering af Trækstien

17,7 km strækning mellem Silkeborg og Kongensbro

Projektet omfattede renovering af den gamle træksti mellem Silkeborg og Kongensbro – en strækning på 17,7 km fordelt på syv delstrækninger.

Sammen med renoveringen af Trækstien etablerede vi 82 rørunderføringer under Trækstien og oprensede 15 km langsgående grøfter på indersiden af stien.

Pr. 1. februar 2017 var strækningen mellem Silkeborg og Svostrup (i alt 8,7 km) færdigrenoveret. På denne strækning er stien blevet hævet med i alt ca. 7.000 m³ grus og singels.

Derudover omfattede entreprisen etablering af Nordens måske længste træbro over et vådt område. Broen har en samlet længde på 1.002 m.

En del af projektet blev udført i et fredet naturområde, da strækningen fra Ringvejsbroen ved Silkeborg Langsø til Nebelgårdsvej ved Porskær ligger inden for Gødvadfredningen.

Bygherre

Naturstyrelsen Søhøjlandet

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2015 - 2017