AffaldVarme Amtssygehus_093033.jpg
AffaldVarme Aarhus

Transmissionsledning til Amtssygehuset

Etablering af ny DN400 fjernvarmetransmissionsledning fra en eksisterende transmissionsledning på Paludan Müllers Vej til en kommende vekslerbygning ved det tidligere Amtssygehus i Aarhus.

Etablering af ny DN400 fjernvarmetransmissionsledning fra en eksisterende transmissionsledning på Paludan Müllers Vej til en kommende vekslerbygning ved det tidligere Amtssygehus i Aarhus.

Entreprisen omfattede jord-, beton-, rør- og belægningsarbejder på en ca. 1.350 m lang strækning. Ledningen blev anlagt med serie 3 rør og Band Joint svejsemuffer.

Entreprisen blev udført af Wicotec Kirkebjerg - Dan Jord I/S.

Entreprisen indeholdt bl.a. følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af trafikregulerende foranstaltninger

 • Rydning af eksisterende beplantning

 • Rydning af eksisterende belægninger, i alt ca. 4.000 m²

 • Grave- og rørarbejder for etablering af ca. 1.350 m DN400 transmissionsledning

 • Frigravning af ca. 300 lbm fremmede ledninger i forbindelse med omlægninger

 • Etablering af rampeanlæg ved Peter Holms Vej

 • Montage af ca. 110 lbm drænledning

 • Montage af ca. 1.350 lbm tomrør

 • Montage af 2 stk. afgreninger

 • Sætning af 2 stk. udluftningsbrønde og 1 stk. drænbrønd

 • Etablering af afspærrings- og ekspansionsbygværk

 • Rørrensning, TV-inspektion, varmeforspænding og trykprøvning

 • Etablering af alarmskab

 • Indføring af ledning i ny vekslerbygning

 • Retablering af ca. 4.000 m² belægninger og ca. 700 ² ubefæstede arealer

 • Retablering af beplantning. 

Bygherre

AffaldVarme Aarhus

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019 - 2020

Kompetencer