Fjernvarme Horsens - Banekrydsninger.jpg
Fjernvarme Horsens A/S

Banekrydsninger

Etablering af ny rørbro med DN 200 / 630 fjernvarmerør over Priorsløkkevej samt krydsning af jernbanen ved Sverigesvej ved styret underboring

Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg - Dan Jord I/S.

Etablering af ny rørbro med DN 200/630 fjernvarmerør over Priorsløkkevej samt krydsning af jernbanen ved Sverigesvej ved styret underboring.

Projektet indgik i etableringen af et nyt ledningsnet, der skal forsyne nye og eksisterende boligområder vest for Horsens med fjernvarme.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder:

  • Trafikregulerende foranstaltninger

  • Udgravning af kanal i såvel befæstet som ubefæstet areal

  • Udgravning af svejse- og muffehuller

  • Omlægning af tværgående fjernvarmeledning

  • Svejse- og muffearbejder

  • Udførelse af ventil- og inspektionsbrønde samt alarmsystem

  • Nedtagning og opsætning af lysmaster

  • Reetablering af jordarealer.

Bygherre

Fjernvarme Horsens A/S

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2016 - 2017

Kompetencer