Fjernvarme Horsens - Egebjerg.jpg
Fjernvarme Horsens A/S

Forsyningsledning til Egebjerg

Jordarbejder og rørmontage for etablering af ca. 2,4 km forsyningsledning

Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg - Dan Jord I/S.

Entreprisen omfattede jordarbejder og rørmontage for etablering af ca. 2,4 km forsyningsledning i dimensionerne DN100 – DN200 fra Nørrebrogade i Horsens til Egebjerg.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og leverancer:

  • Trafikregulering

  • Jordarbejder

  • Svejse- og muffearbejder

  • Krydsning af Store Hansted Å og Gl. Århusvej ved styret underboring

  • Tilkobling til eksisterende ledningsnet

  • Reetablering af befæstede og ubefæstede arealer.

Projektet indgik i etableringen af et nyt ledningsnet, der skal forsyne nye og eksisterende boligområder vest for Horsens med fjernvarme.

Bygherre

Fjernvarme Horsens A/S

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017 - 2018

Kompetencer