AffaldVarme Aarhus 1.jpg
AffaldVarme Aarhus

Rammeaftale - Jordarbejde

Rammeaftale vedr. jordarbejde i forbindelse med bl.a. renovering og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger i AffaldVarme Aarhus' forsyningsområde

Rammeaftale vedr. jordarbejder i forbindelse med bl.a. renovering og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger i AffaldVarme Aarhus’ forsyningsområde – i perioden 2009 – 2013 i områderne Nord og Midt og fra august 2013 – 2016 i hele AffaldVarme Aarhus’ forsyningsområde.

Aftalen var baseret på enhedspriser og omfattede jordarbejder i forbindelse med bl.a. følgende typer fjernvarmearbejder:

  • Renovering af hovedledninger (distribution)

  • Renovering af stikledninger (distribution)

  • Etablering af nye stikledninger (distribution)

  • Forlængelse af hovedledninger (distribution)

  • Sætning af alarm- og omløbsskabe

  • Vedligeholdelse af distributions- og transmissionsledninger

  • Udbedring af brud inkl. vagtordning såvel inden for som uden for normal arbejdstid (distribution og transmission)

  • Renovering af brønde

  • Reetablering af berørte arealer og belægninger.

I aftaleperioden var vores medarbejdere på daglig basis i dialog med såvel berørte fjernvarmeforbrugere som byens øvrige borgere. Ud over besvarelse af diverse spørgsmål omkring arbejdets udførelse omfattede dialogen bl.a. indgåelse af aftaler med lodsejere ved arbejder på deres arealer samt opfølgning på tilfredsheden med udført arbejde bl.a. ved indhentning af tilfredshedserklæringer.

Bygherre

Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2009 - 2016

Kompetencer