Lystrup Fjernvarme, Lystrup Centervej.jpg
Lystrup Fjernvarme

Fjernvarme renovering

Rammeaftale vedr. renovering af fjernvarmeledninger i Lystrup by

Rammeaftale vedr. renovering af fjernvarmeledninger i Lystrup by. Aftalen er baseret på enhedspriser.

Rammeaftalen omfatter bl.a. følgende typer arbejder:

  • Trafikregulering

  • Renovering af hovedledninger

  • Renovering af stikledninger

  • Indgåelse af kundeaftaler med grundejere vedr. endelig placering

  • af stikledninger på deres matrikler

  • Reetablering af belægninger og grønne arealer.

Siden kontraktstart i april 2016 har Dan Jord A/S udført en række renoveringsopgaver, som alle er afsluttet. Det drejer sig bl.a. om følgende:

  • Renovering af Lystrup Centervej

  • Renovering af Per Kjals Vej

  • Renovering af Kastanjehaven 1-55

  • Renovering af ledningsnet ved Elsted Skole.

Bygherre

Lystrup Fjernvarme A.m.b.a.

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2016 - 2020

Kompetencer