Holme-Lundshøj Fjernvarme - Ryslingevej.jpg
Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a.

Ryslingevej og Kalkærparken

Renovering af fjernvarmeledninger på Ryslingevej og Kalkærparken i Holme ved Aarhus

Renovering af fjernvarmeledninger på Ryslingevej, herunder hovedledning og stikledninger, samt udskiftning af hovedstikledning ved Kalkærparken i Holme / Højbjerg ved Aarhus. Arbejdet blev udført med twinrør ved Ryslingevej og enkeltrør ved Kalkærparken.

Entreprisen indeholdt følgende hovedarbejder:

  • Trafikregulering

  • Etablering af ledningsgrav for hovedledninger på Ryslingevej

  • Etablering af ledningsgrav for stikledninger på Ryslingevej og i Kalkærparken

  • Håndtering og udlægning af rør langs tracé

  • Etablering af ventilbrønd

  • Boring af huller i sokkel / kældervæg for nye fjernvarmestik, indstøbning af tætningsring / labyrinttætning og reetablering af huller

  • Reetablering af belægninger og græsarealer.

Bygherre

Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a.

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2017

Kompetencer