AffaldVarme Aarhus, Teglbækvej.jpg
AffaldVarme Aarhus

Teglbækvej mv.

Jord- og smedearbejder i forbindelse med renovering af fjernvarmeledninger på Teglbækvej, Bøgekildevej og Alstrup Allé, Hasselager

Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg - Dan Jord I/S.

Entreprisen omfattede jord- og smedearbejder i forbindelse med renovering af fjernvarmeledninger på Teglbækvej, Bøgekildevej og Alstrup Allé i Hasselager.

Entreprisen omfattede følgende hovedmængder:

  • Opbrydning af 1.480 m² asfalt

  • Fjernelse af 11 fastspændinger

  • Etablering af 638 lbm hovedledning i eksisterende tracé (enkeltrør serie 3 og twinrør serie 2)

  • Etablering af 260 lbm hovedledning i nyt tracé (enkeltrør serie 3 og twinrør serie 2)

  • Etablering af 430 lbm stikledninger i pex

  • Etablering af 173 lbm stikledninger i stål

  • Indføring af 23 stik.

Forud for entreprisens opstart omdelte vores medarbejdere en infopjece, som bl.a. indeholdt en kort projektbeskrivelse, tidsplan for entreprisens udførelse samt kontaktoplysninger på projektleder og formænd, til alle beboere og virksomheder i området. Derudover har Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S varetaget al kontakt med berørte forbrugere i entrepriseperioden, herunder indgåelse af fornødne aftaler med berørte lodsejere samt løbende orientering af forbrugerne om kommende arbejder, trafikregulerende foranstaltninger mv.

Bygherre

AffaldVarme Aarhus

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017

Kompetencer