AffaldVarme Aarhus - Transitledning.jpg
Aarhus Kommune

Tværmarksvej til Tranekærvej

Jord- og smedearbejde i forbindelse med etablering af ny jordforlagt transitledning

Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg - Dan Jord I/S.

Entreprisen omfattede jord- og smedearbejder i forbindelse med etablering af ny jordforlagt transitledning i dimension Ø355,6/630 mm enkeltrør, som blev udlagt som koldforlagt og kompensatorfrit.

Entreprisen omfattede bl.a. følgende hovedarbejder:

  • Trafikregulering

  • Etablering af ledningsgrav til frem- og returledning i dimension ø355,6/630 mm enkeltrør ved traditionel opgravning

  •  Projektering og udførelse af krydsning af tre tættrafikerede veje ved pilotrørsboring og stålrørsgennempresning

  • Etablering af tomrør ø40 mm

  • Håndtering af alle fjernvarmekomponenter og rør

  • Svejse- og muffearbejder

  • Etablering af et sæt ventilbrønde til frem og retur

  • Etablering af alarmsystem

  • Tilkobling af transitledning til eksisterende ledningsnet

  • Reetablering af berørte områder.

I udførelsesperioden har vores medarbejdere løbende været i dialog med beboere mv. i området i forbindelse med spørgsmål til arbejdets udførelse. Derudover har vi forud for arbejde uden for normal arbejdstid varslet arbejdet ved omdeling af infoskrivelser til berørte beboere.

Bygherre

Aarhus Kommune

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017

Kompetencer