Hedensted Fjernvarme.jpg
Hedensted Fjernvarme A.m.b.a

Odinsvej til Æblevænget

Etablering af transmissionsledning i Hedensted

Etablering af ca. 1.450 lbm transmissionsledning ø89 til ø139 mm twinrør fra Odinsvej ad Overholmsvej og Stationsvej til Æblevænget i Hedensted.

Entreprisen indeholdt følgende hovedarbejder:

  • Trafikregulering

  • Etablering af ledningsgrav for hovedledninger

  • Udgravning for svejse- og muffehuller

  • Omlægning af regnvandsledning

  • Etablering af stikledning på Odinsvej

  • Etablering af ventilbrønde

  • Reetablering af befæstede og ubefæstede arealer.

Bygherre

Hedensted Fjernvarme A.m.b.a.

Rådgiver

Ivar Lykke Kristensen A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2015

Kompetencer