www. Silkeborg Transmission.jpg
Silkeborg Varme A/S

Transmissionsledning SKVV – Arendalsvej

Etablering af en ny transmissionsledning fra Silkeborg Kraftvarmeværk til Dybkærcentralen på Arendalsvej i Silkeborg.

Etablering af en ny transmissionsledning fra Silkeborg Kraftvarmeværk til Dybkærcentralen på Arendalsvej i Silkeborg. Arbejdet udføres i hovedentreprise og omfatter derfor både jord-, svejse- og muffearbejder.

I alt etableres ca. 2.300 m fjernvarmeledning i DN400 og ca. 700 m fjernvarmeledning i DN350.

Hovedparten af tracé forløber langs den tæt trafikerede Nordre Højmarksvej / Østre Højmarksvej, som også krydses flere gange. Grundet den høje trafikbelastning udføres alle vejkrydsninger som natarbejde. Tilsvarende udføres krydsning af en større rundkørsel ved Nørreskov Bakke som weekendarbejde.

Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Etablering af trafikregulerende foranstaltninger
  • Rydning af beplantning og opbrydning af eksisterende belægning
  • Grave- og rørarbejder for etablering af ca. 2.300 m DN400 og ca. 700 m DN350 transmissionsledning. Heraf udføres hovedparten i ubefæstet areal, mens ca. 500 m udføres i hhv. asfaltarealer, hhv. arealer med forskellige typer fliser og belægningssten
  • Etablering af 12 svejse- og muffehuller
  • Omlægning af eksisterende rør ved Dybkærcentralen samt indføring af rør i centralen
  • Etablering af fem alarmskabe og en ventilbrønd
  • Tilkobling til eksisterende distributionsnet ved Dybkærcentralen
  • Retablering af berørte arealer.

Bygherre

Silkeborg Varme A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020 - 2021

Kompetencer