Hobro Fjernvarme - Transmissionsledning Hørby Skoleby.jpg
Hobro Varmeværk A.m.b.a.

Hobro - Hørby Skolevej

Jordarbejder og rørmontage for etablering af ca. 4.300 tracémeter ny DN 200 fjernvarmetransmissionsledning

Entreprisen omfattede jordarbejder og rørmontage for etablering af ca. 4.300 tracémeter ny DN200 fjernvarmetransmissionsledning fra krydset ved Skivevej/Hostrupvej i Hobro til Ribesvej i Hørby Skoleby. Entreprisen omfattede endvidere materialeleverancer, herunder levering af rør, til de nævnte arbejder, samt løbende dialog med grundejere, erhvervsvirksomheder og øvrige borgere i de berørte områder.

Entreprisen blev udført af Wicotec Kirkebjerg - Dan Jord I/S.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og leverancer:

 • Trafikregulering

 • 6.600 m³ jordarbejde

 • Omlægning af eksisterende ledninger

 • Etablering af ca. 4.300 lbm tracé

 • Udlægning af tre Ø40 trækrør i ledningsgrav

 • Levering af præisolerede rør, buerør, bøjninger mv.

 • Svejse- og muffearbejder

 • Krydsning af Hodalsbækken ved styret underboring

 • Etablering af rørbro over jernbanen

 • Sætning af tre ventilbrønde

 • Etablering af alarmsystem i alle rør.

Bygherre

Hobro Varmeværk A.m.b.a.

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017 - 2018

Kompetencer