Løgten Skødstrup Vandværk.jpg
Aarhus Vand A/S

Jens Baggesens Vej

Etablering af vandforsyningsledning ved styret underboring, relining og opgravning

Etablering af ø90–ø160 mm vandforsyningsledning ved styret underboring, relining og opgravning.

Entreprisen omfattede endvidere omkobling af eksisterende vandstik fra gamle vandledninger til nye vandforsyningsledninger.

Arbejdet blev udført på Jens Baggesens Vej i Aarhus N.

Entreprisen omfattede følgende omtrentlige hovedmængder:

  • 1.050 m Ø90 – Ø160 mm vandforsyningsledning

  • 20 stikledninger

  • Retablering af berørte arealer.

Arbejdet blev udført for vores søsterselskab Per Aarsleff A/S i regi af deres flerårige partneringaftale med Aarhus Vand A/S.

 

Bygherre

Aarhus Vand A/S

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Partnering, underentreprise.

Udførelsesperiode

2016 - 2017

Kompetencer