Løgten-Skødstrup, råvandsledning.jpg
Løgten Skødstrup Forsyning

Råvandsledning

Etablering af ny råvandsledning samt flere mindre vandforsyningsledninger. Desuden nyanlæg af en fjernvarmeledning

Etablering af ny råvandsledning fra en ny kildeplads ved Havskov til Løgten Skødstrup Vandværks ene vandværk på Vorrevej i Løgten samt etablering af flere mindre vandforsyningsledninger. Entreprisen omfattede desuden nyanlæg af en fjernvarmeledning.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Trafikregulering

  • Gravearbejder og jordhåndtering

  • Levering, svejsning og etablering af 1.060 lbm råvandsledning Ø200 mm

  • Levering, svejsning og etablering af 1.727 lbm vandforsyningsledning i Ø160, Ø75, Ø50 og Ø32

  • Indføring og tilslutning ved vandværk

  • Etablering af målerbrønde og afspærringsventiler

  • Sløjfning af 605 lbm eksisterende vandledning

  • Levering, svejsning og etablering af ca. 155 lbm fjernvarmeledning

  • Levering, svejsning og etablering af 2.060 lbm fibertomrør

  • Retablering af arbejdsarealer og andre berørte arealer.

Bygherre

Løgten Skødstrup Forsyning

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017

Kompetencer