danjord_logo

Lidl – Nyt hovedkontor og P-hus

Lidl Danmark K/S Lidl – Nyt hovedkontor og P-hus Anlægning af belægninger, trapper, ramper, kantsten, sokkelaffugter, linjedræn og cortenkanter i terræn rundt om ny bygning, samt opsætning af udstyr som pullerter og cykelstativer Anlægning af belægninger, trapper, ramper, kantsten, sokkelaffugter, linjedræn og cortenkanter i terræn rundt om ny bygning, samt opsætning af udstyr som pullerter […]

Vintertjeneste, Favrskov

Favrskov Kommune Vintertjeneste Glatførebekæmpelse og snerydning i Favrskov Kommune. Opgaven omfatter: Glatførebekæmpelse og snerydning med traktor af klasse 2. Glatførebekæmpelse og snerydning med redskabsbære af fortove og stier. Manuelt glatførebekæmpelse og snerydning af stier, trapper, ved fodgængeovergange og buslommer, hvor maskiner ikke kan være. Dan Jord A/S stiller selv med traktor samt back-up traktor til […]

Boldbaner i Ry og Stilling

Skanderborg Kommune Boldbaner i Ry og Stilling Etablering af nye baner Ry: Projektet omhandler anlæg af 2 stk. 11-mands fodboldbaner, 2 stk. 5-mands fodboldbaner og 2 stk. 3-mands fodboldbaner inkl. belysning og boldhegn samt stier. Stilling: Projektet omhandler belysning omkring 1 stk 11-mands bane samt anlæg af 3 stk. 8-mands fodboldbaner inkl. belysning og boldhegn […]

Redplusbaner, Silkeborg

Silkeborg Tennis- og Padelklub STK Redplusbaner Etablering af Redplus på to eksisterende rødgrusbaner Etablering af Redplus på 2 stk eksisterende rødgrusbaner. Projektet omfatter i hovedtræk: Rydning af eksisterende rødgrus, netstolper og linier. Reducering af banestørreelser fra 20x40m til 18x36m Flytning af hegn og vandingsanlæg Etablering af nye plantebede omkring tennisbaner Omforandring af to eksisterende tennisbaner […]

Vedligeholdelse Ø-linjen, Aarhus Ø

GFØ2 Vedligeholdelse Ø-linjen, Aarhus Ø Pleje og vedligeholdelse af udenomsarealer Pleje og vedligeholdelse af udenomsarealer ved  Ø-linjen på Århus Ø. Ø-linjen farves af det byliv der er på Aarhus Ø i dag, omdannet til blivende byrum. Ø-linjen daner derved et sammenhængende forløb af indre lokale byrum, og Ø-linjen indeholder byrum med hver sin iboende kvalitet, […]

Redplusbaner, ALTS

Aarhus Lawn Tennis Selskab Redplusbaner Etablering af Redplus på 3 eksisterende rødgrusbaner Projektet omfatter følgende arbejder og hovedmængder: Rydning af eksisterende rødgrus og linier. Afgravning af eksisterende bundopbygning af slagge –300 tons      Etablering af nye drænsystem, 300 lbm Nye kantsten Etablering af ny veldrænende bundopbygning, ca. 360 tonsstabilgrus         Installering af […]

Kunstgræsbane, Kolt-Hasselager

KHIF Fodbold Kunstgræsbane, Kolt-Hasselager Etablering af ny kunstgræsbane for Kolt-Hasselager IF Fodbold på klubbens eksisterende grusbane. Etablering af ny kunstgræsbane for Kolt-Hasselager IF Fodbold på klubbens eksisterende grusbane. Det samlede baneareal udgør ca. 7.775 m². Da banearealet ligger mellem Bavnehøj Skole og KHIFs tennisbane, udføres etableringen af den nye bane med stort fokus på sikkerhed […]

Lighthouse

lighthouse_2

Lighthouse United Lighthouse Landskabsarbejder på den yderste spids af Aarhus Ø i forbindelse med opførelsen af Lighthouse. Landskabsarbejder på den yderste spids af Aarhus Ø i forbindelse med opførelsen af Lighthouse. Byggeriet består af et 142 m højt tårn (Fyrtårnet), som flankeres af to sidebygninger (Kanalhuset og Promenadehuset). Når byggeriet står færdigt i 2022, vil […]

SPARK

191330452_2474506429361956_5527441617521687459_n

Region Midtjylland SPARK Omdannelse af de eksisterende udearealer ved MarselisborgCentret i Aarhus til en nyskabende park. Projektet går under navnet SPARK, som står for Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering og Klimatilpasning. Den nye park er en grøn oase i Aarhus midtby, der byder på såvel faciliteter til udendørs rehabilitering for centrets brugere som stier og træningsmuligheder […]

SHIP

Olav de Linde SHIP Etablering af eksklusive udearealer ved det ikoniske nybyggeri SHiP på det yderste af Aarhus Ø. Landskabsarbejdet dækkede et samlet areal på ca. 10.000 m², hvoraf ca. 7.000 m² blev udført som taghaver i terrænniveau oven på bygningens p-kælder. Etablering af eksklusive udearealer ved det ikoniske nybyggeri SHiP på det yderste af […]