danjord_logo

TMG, Kunstgræsbane

default1

TMG Fodbold KUNSTGRÆSBANE Etablering af ny kunstgræsbane på ca. 7.860 m² på klubbens eksisterende grusbane i Mårslet syd for Aarhus. Etablering af ny kunstgræsbane på ca. 7.860 m² på klubbens eksisterende grusbane i Mårslet syd for Aarhus. Entreprisen omfatter endvidere etablering af nyt regnvandsbassin. Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder: Afrømning af vækst på grusbanearealet […]

Skævinge, Kunstgræsbane

default

Hillerød Kommune Skævinge kunstgræsbane Etablering af ny kunstgræsbane inkl. hegn og lysanlæg i Skævinge. Det samlede baneareal udgør ca. 9.400 m².   Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder: Rydning af eksisterende beplantning og trådhegn Afrømning af ca. 2.100 m³ muld Profilering af råjord, herunder afgravning af ca. 2.200 m³ jord Etablering af ca. 100 m […]

Hybridbane på Viborg Stadion

img_1414

Viborg Kommune HYBRIDBANE PÅ VIBORG STADION Omlægning af den eksisterende naturgræsbane på Viborg Stadion til hybridgræs. Det samlede baneareal udgjorde ca. 8.300 m².   Omlægning af den eksisterende naturgræsbane på Viborg Stadion til hybridgræs. Det samlede baneareal udgjorde ca. 8.300 m². Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Afhøvling og bortkørsel af græstørv Bortkørsel af ca. […]

Opvisningsbane ved Hornevej, Aalborg

img_1738

Aalborg Kommune OPVISNINGSBANE VED HORNEVEJ Omlægning af AaBs eksisterende opvisningsbane ved Hornevej i Aalborg. Banen havde et samlet areal på 9.600 m²   Entreprisen omfattede jord- og afvandingsarbejder samt baneopbygning med drænlag, vækstlag og rullegræs. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Afgravning og bortkørsel af ca. 10.000 m³ jord Opbrydning og bortskaffelse af eksisterende dræn- […]

Sejs-Svejbæk, Kunstgræsbane

dsc_3556

Silkeborg Kommune Sejs-Svejbæk KUNSTGRÆSBANE Etablering af ny 4. generations kunstgræsbane på en tidligere skovejendom i Sejs-Svejbæk   Etablering af ny 4. generations kunstgræsbane på en tidligere skovejendom i Sejs-Svejbæk.  Dan Jord etablerede både en 11-mands bane og en 8-mands bane med et samlet baneareal på ca. 12.300 m². Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Afrømning […]

Aalborg Stadion, Hybridgræsbane

dsc_0233

Aalborg Kommune HYBRIDGRÆS PÅ AALBORG STADION Omlægning af banen på Aalborg Portland Park fra naturgræs til hybridgræs.   Omlægning af banen på Aalborg Portland Park fra naturgræs til hybridgræs. Arbejdet blev udført i Superligaens sommerpause, så banen var klar til brug, da 2020/2021-sæsonen blev fløjtet i gang i september 2020. Det samlede baneareal udgjorde ca. […]

Kristrup, Kunstgræsbane

img_0214

Kristrup Boldklub KUNSTGRÆSBANE Etablering af en ny 11-mands kunstgræsbane på en eksisterende grusbane ved Tirsdalens Skole i Randers.   Etablering af en ny 11-mands kunstgræsbane på en eksisterende grusbane ved Tirsdalens Skole i Randers. Projektet var 1. led i realiseringen af Aktivitetscenter Tirsdalen, som vil byde på en række forskellige aktivitetsmuligheder for børn og voksne […]

Hornbæk, Kunstgræsbane

nov_19_første_rulle

Støtteforeningen for Hornbæk Kunstgræsbane KUNSTGRÆSBANE HORNBÆK Etablering af en ny 11v11 kunstgræsbane med tilhørende træningsareal i kunstgræs bestående af to stk. 5-mandsbaner.   Etablering af en ny 11v11 kunstgræsbane med tilhørende træningsareal i kunstgræs bestående af to stk. 5-mandsbaner. Banen er beliggende ved Randers Firmasport i Hornbæk. Arbejdet omfattede i hovedtræk: Rydning af eksisterende naturgræsbane […]

GVI, Kunstgræsbane

img_7827

Gentofte Kommune GVI KUNSTGRÆSBANE Etablering af ny 11-mands kunstgræsbane   Etablering af ny 11 mands kunstgræsbane på GVIs baneanlæg i Gentofte Kommune. Arbejdet omfattede i hovedtræk følgende hovedarbejder og -mængder: Rydning Afrømning og bortkørsel af ca. 6.100 tons muld Afretning af råjordsplanum Etablering af dræn og afvanding Udlægning af ca. 1.200 m³ bundsikring Udlægning af […]

Ellekærskolens Idrætsanlæg

img_1166

Aarhus Kommune ELLEKÆRSKOLEN Renovering af drænanlæg mv. på Ellekærskolens Idrætsanlæg, bane 5, 6 og 7.   Renovering af drænanlæg mv. på Ellekærskolens Idrætsanlæg, bane 5, 6 og 7. Det eksisterende drænanlæg blev erstattet af et nyt drænanlæg, som blev tilsluttet til eksisterende brønd og regnvandsledning ved bane 8. Det samlede baneareal udgjorde i alt ca. […]