danjord_logo

GVI, Kunstgræsbane

img_7827

Gentofte Kommune GVI KUNSTGRÆSBANE Etablering af ny 11-mands kunstgræsbane   Etablering af ny 11 mands kunstgræsbane på GVIs baneanlæg i Gentofte Kommune. Arbejdet omfattede i hovedtræk følgende hovedarbejder og -mængder: Rydning Afrømning og bortkørsel af ca. 6.100 tons muld Afretning af råjordsplanum Etablering af dræn og afvanding Udlægning af ca. 1.200 m³ bundsikring Udlægning af […]

Ellekærskolens Idrætsanlæg

img_1166

Aarhus Kommune ELLEKÆRSKOLEN Renovering af drænanlæg mv. på Ellekærskolens Idrætsanlæg, bane 5, 6 og 7.   Renovering af drænanlæg mv. på Ellekærskolens Idrætsanlæg, bane 5, 6 og 7. Det eksisterende drænanlæg blev erstattet af et nyt drænanlæg, som blev tilsluttet til eksisterende brønd og regnvandsledning ved bane 8. Det samlede baneareal udgjorde i alt ca. […]

Vidtskuevej, Viby J

img_6633

Aarhus Kommune VIDTSKUEVEJ, VIBY J Boldbane og rekreative arealer ved Vidtskuevej i Viby J   Anlægsarbejde i forbindelse med etablering af en ny 11 mands fodboldbane på 8.000 m² ved Vidtskuevej og Chr. X.’s Vej i Viby J. Projektet omfattede endvidere anlæg af 14.000 m² rekreative arealer. Banen blev anlagt på et kuperet areal med […]

Præstemarkskolen, Søften

præstemarksskolen

Favrskov Kommune PRÆSTEMARKSKOLEN Udvidelse af eksisterende naturgræsbane til fodbold   Udvidelse af den eksisterende boldbane ved Præstemarksskolen i Søften. Entreprisen omfattede desuden mindre arbejder ved SGF’s idrætsanlæg ved Neptunvej 17 i Søften. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Rydning af eksisterende løbebaner, længdespringsbaner og arealer for bygning Levering og indbygning af 400 m3 vækstjord Vækstjordsbearbejdning […]

Gl. Silkeborg Stadion, Kunstgræsbaner

silkeborg-1009

Silkeborg Kommune GL. SILKEBORG STADION Etablering af to 11v11 kunstgræsbaner på den gamle stadiongrund på Stadion Allé i Silkeborg   Etablering af to 11v11 kunstgræsbaner på den gamle stadiongrund på Stadion Allé i Silkeborg. Entreprisen omfattede følgende hovedmængder: Hovedafsætning og detailafsætning af baneanlæg Afrømning af ca. 630 m³ muld på en del af baneanlægget Afretning […]

Nykøbing Falster Idrætspark, Banevarme

nykøbing-falster

Guldborgsund Kommune NYKØBING FALSTER IDRÆTSPARK Banevarme og vandingsanlæg   Etablering af banevarme og vandingsanlæg på Nykøbing Falster Idrætspark. Entreprisen omfattede følgende hovedmængder: Trækning af ca. 29.000 m varmeslanger. Etablering af nyt vandingsanlæg med 20 sprinklere. Etablering af varmeunit i teknikhus Afretning af bane / klargøring til udlægning af 4 cm rullegræs. Bygherre Guldborgsund Kommune Rådgiver […]