danjord_logo

Nabolaget, etape 1

dsc_4135-ver-2

Ejendomsselskabet Olav de Linde Nabolaget etp. 1 Belægnings- og beplantningsarbejder Projektet på Katrinebjerg omfattede etablering af blandt andet granitterrasser til de mange nye lejligheder, en ny P-kælder med colosten samt betonsten på de udendørs p-pladser samt taghaveopbygbning oven på p-dækket med æggebakkedræn og systemjord. Derudover omfattede projektet også etablering af et indbydende udeliv i form […]

Per Aarsleff, nyt domicil

wwwaarsleff2

Per Aarsleff A/S Anlæg af udearealer ved nyt domicil Etablering af udearealer ved Per Aarsleffs nye domicil i Hasselager ved Aarhus Entreprisen omfattede i hovedtræk følgende arbejder: Udlægning af 6.096 m² muldjord Etablering af 348 lbm sokkeludluftning med Milford Canyon sokkelrendesystem Etablering af 1.015 m² belægninger med betonfliser i forskellige farver Etablering af trappe i […]

Nye, etape 1

nye-bænk-005032020_74472-small

Tækker Group A/S Landskabsarbejder Byggemodning af 1. etape for boligbebyggelse i Nye ved Elev nord for Aarhus. Projektet omfattede landskabsarbejder mv. i forbindelse med byggemodning af 1. etape for boligbebyggelse i ny by (Nye) ved Elev nord for Aarhus. Projektet omfattede også etablering af oven jordisk afvanding samt græs, der er en frøblanding af floraen, […]

Det nye universitetshospital, DNU

dronefoto-1

Region Midtjylland Det nye Universitetshospital Landskabsarbejder i forbindelse med Færdiggørelsesentreprise D Udførelse af landskabsarbejder (terræn- og haveanlæg) i forbindelse med færdiggørelsen af Det Nye Universitetshospital (DNU) i Skejby ved Aarhus. Entreprisen omfattede udførelse af anlægsgartnerarbejder og belægningsarbejder omkring de nyopførte bygninger samt i gårdhaver mellem bygningerne. Opførelsen af DNU var danmarkshistoriens hidtil største og mest […]

Moesgaard Museum

img_0480-www

Moesgaard Museum Ny Moesgaard Museum Landskabs- og belægningsarbejder Udførelse af landskabs-, jord- og kloakarbejde i forbindelse med opførelse af Moesgaard Museums nye udstillingsbygning. Arbejdet omfattede i hovedtræk: Udgravning af 60.000 m³ byggegrube Etablering af 2.500 m kloak i dimensionerne Ø160 – Ø1.000 mm Etablering af 1.675 m² cykelstier og gangarealer Etablering af p-pladser og cykelparkering […]