danjord_logo

Moesgaard Museum

img_0480-www

Moesgaard Museum Ny Moesgaard Museum Landskabs- og belægningsarbejder Udførelse af landskabs-, jord- og kloakarbejde i forbindelse med opførelse af Moesgaard Museums nye udstillingsbygning. Arbejdet omfattede i hovedtræk: Udgravning af 60.000 m³ byggegrube Etablering af 2.500 m kloak i dimensionerne Ø160 – Ø1.000 mm Etablering af 1.675 m² cykelstier og gangarealer Etablering af p-pladser og cykelparkering […]