danjord_logo

Jægergårdsgade

16-06-20-ver-2

Aarhus Kommune Træplantning i Jægergårdsgade Træer og byrumsinventar i Jægergårdsgade Etablering af træer og byrumsinventar i Jægergårdsgade i Aarhus midtby inkl. retablering af omkringliggende belægninger. Entreprisen omfattede i hovedtræk: Etablering af plantehuller med rodvenligt bærelag i form af vækstceller Montering af plantehulsriste Plantning af 14 Robinie træer inkl. opbinding Etablering af ”præstekrave” omkring hvert træ […]

Ringgadens Sydlige Hængsel

476-1-www

Aarhus Kommune Ringgadens sydlige hængsel Plantning og pleje af ca. 60 bytræer Opgradering af Sdr. Ringgadens sydlige forbindelse til Strandvejen, herunder ombygning af eksisterende kryds og etablering af nye svingbaner. Entreprisen omfattede desuden etablering af afvanding, ny støttemur / støjskærm samt etablering af nye pladser og beplantning, herunder levering, plantning og opbinding af ca. 60 […]

Jette Tikjøbs Plads

img_0773-www

Aarhus Kommune Jette Tikjøbs Plads Plantning og pleje af 25 stk. opstammede store træer på Aarhus Ø Etablering af en ny stor plads, Jette Tikjøbs Plads, på Pier 4 som led i anlæggelsen af den nye havnebydel, Aarhus Ø. Projektet omfattede bl.a. etablering af et ca. 2.000 m² stort asfaltområde til parkering, et godt 740 […]

Moesgaard Museum

img_0485-www

Moesgaard Museum Allétræer Plantning og pleje af 265 allétræer Udførelse af landskabs-, jord- og kloakarbejde i forbindelse med opførelse af Moesgaard Museums nye udstillingsbygning. Kontrakten omfattede desuden pleje af de nyanlagte arealer indtil aflevering af byggeriet samt i det første år efter afleveringen. Anlægsarbejdet omfattede bl.a.: Etablering af udenoms areal, i alt ca. 75.000 m² […]

Gellerupparken

img_0791-www

Brabrand Boligforening Gellerupparken Plantning og pleje af ca. 160 træer langs Gudrunsvej 1-42, Inger Christensens Gade og Karen Blixens Boulevard. Dan Jord har som hovedentreprenør udført anlægsarbejderne i forbindelse med gennemførelsen af 1. etape af de nye vejanlæg i Gellerupparken og Toveshøj i Brabrand som led i realiseringen af helhedsplanen for området. Den nye infrastruktur […]

Nordre og Vestre Kirkegård

12-01-2016-016-www

Aarhus Kommune Nordre og vestre kirkegård Beskæring af solitærtræer, allétræer og læhegn samt fritrumsbeskæring Vedligeholdelse af Nordre Kirkegård og Vestre Kirkegård i Aarhus. Kirkegårdene dækker et samlet areal på hhv. ca. 15 ha (Nordre Kirkegård), hhv. ca. 17 ha (Vestre Kirkegård). Rammeaftalen omfattede bl.a. følgende typer vedligeholdelsesopgaver: Pleje af græsarealer og beplantning, herunder gødskning Ukrudtsbekæmpelse […]