danjord_logo

Nordre og Vestre Kirkegård

12-01-2016-016-www

Aarhus Kommune Nordre og vestre kirkegård Beskæring af solitærtræer, allétræer og læhegn samt fritrumsbeskæring Vedligeholdelse af Nordre Kirkegård og Vestre Kirkegård i Aarhus. Kirkegårdene dækker et samlet areal på hhv. ca. 15 ha (Nordre Kirkegård), hhv. ca. 17 ha (Vestre Kirkegård). Rammeaftalen omfattede bl.a. følgende typer vedligeholdelsesopgaver: Pleje af græsarealer og beplantning, herunder gødskning Ukrudtsbekæmpelse […]