danjord_logo

Engholmvej, Lisbjerg

Aarhus Kommune Engholmvej, Lisbjerg Engholmvej, Lisbjerg er et ca. 2,5 km langt vejprojekt, der går fra Djursland Motorvejen og nordvest om Lisbjerg frem til Randersvej. Formålet med vejen er, at lede trafik vest om Lisbjerg.  Engholmvej, Lisbjerg er et ca. 2,5 km langt vejprojekt, der går fra Djursland Motorvejen og nordvest om Lisbjerg frem til […]

Cykelstier Holmevej

Aarhus Kommune Cykelstier Holmevej Skolevejsprojekt. Etape 2 af etablering af enkeltrettede cykelstier og nye fortove Skolevejsprojekt. Etape 2 af etablering af enkeltrettede cykelstier og nye fortove på Holmevej, på strækningen imellem krydset ved Holmevej/Rundhøj Allé/Filippavej til Skovriddervej ved Carl Nielsens Vej, samt 2 nye lyskryds ved Holmevej/Rundhøj Allé/Filippavej samt Holmevej/Rosenvangs Allé, som en del af […]

Øvelsesterræn for Østjyllands Brandvæsen

Aarhus Kommune Øvelsesterræn for Østjyllands Brandvæsen Etablering af øvelsesterræn for Østjyllands Brandvæsen. Øvelsesterrænet skal forestille de scenarier som Brandvæsnet kan komme ud til i deres hverdag.   Bygninger / boliger opføres i skibscontainere. Derudover er der udført et ”skib” i hhv. stål og beton, inkl. to trappetårne på ca. 12 meters højde. Entreprisen omfattede følgende […]

Vorup E3-2 separatkloakering

Vandmiljø Randers A/S Vorup E3-2 separatkloakering Ny etape af kloaksepareringen i Vorup. Denne etape omfatter Aalborggade og en del af Bøsbrovej, fra T-krydset ved Kærgade og op til Løgstørvej Ny etape af kloaksepareringen i Vorup. Denne etape omfatter Aalborggade og en del af Bøsbrovej, fra T-krydset ved Kærgade og op til Løgstørvej. Sideløbende med kloakprojektet […]

Havnegadekrydset, Randers

Randers Kommune Havnegadekrydset, Randers Flytning af eksisterende kryds mellem Handegade / Kulholmsvej mod nord samt etablering af ny signalreguleret krydsning for lette trafikanter ved eksisterende kryds. Flytningen af eksisterende kryds mellem Havnegade/Kulholmsvej mod nord samt etablering af ny signalreguleret krydsning for lette trafikanter ved eksisterende kryds. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Trafikhåndtering med trafikværn […]

Bjergegårdsvej

img_1725

Favrskov Kommune Bjergegårdsvej Byggemodning af 47 parcelhusgrunde inkl. etablering af boligveje, stikveje, asfalt- og grusstier, regnbede, grøfter, afvandingsbassin og forsyningsledninger. Byggemodning af 47 parcelhusgrunde inkl. etablering af boligveje, stikveje, asfalt- og grusstier, regnbede, grøfter, afvandingsbassin og forsyningsledninger. Byggemodningen udføres i området omkring Bjergegårdsvej, Haarvej og Haldumvej i den nordlige del af Hinnerup. Entreprisen omfatter jord-, […]

Byggemodning af boligområde i Malling

dsc_3899-1

Aarhus Kommune Byggemodning af boligområde i Malling Udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af 2. etape af byggemodningen af lokalplan 1020 ved Krekærlundsvej i Malling. Udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af 2. etape af byggemodningen af lokalplan 1020 ved Krekærlundsvej i Malling. Entreprisen omfatter byggemodning og kloakering af 39 villaparceller, etablering af […]

Cykelsti, Mejlby – Hald

20220517_075240

Vejdirektoratet Cykelsti, Mejlby – Hald Etablering af ca. 5 km enkeltrettede cykelstier i begge vejsider langs rute 507. Etablering af ca. 5 km enkelt rettede cykelstier i begge vejsider langs rute 507 mellem Mejlby og Hald i Randers kommune. Trafikhåndtering med bla. signalanlæg Opbrydning af asfalt ca. 1.500 m² Afrømning og bortskaffelse af ca. 9.300 […]

Støjskærm, Herredsvej

dsc_4400-1

Aarhus Kommune Støjskærm, Herredsvej Forlængelse af venstresving/ligeud bane på Herredsvej, samt etablering af støjskærm mod bebyggelser. Forlængelse af venstresving/ligeud bane på Herredsvej, samt etablering af støjskærm mod bebyggelser. Herudover opretning af kørebaner inkl. ændring af faldforhold. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: 300 lbm Støjskærm i 3 meters højde 100 m hovedledning 11 rendestensbrønde 1.300 […]

Rundkørsel på Virringvej

b9b86904-3cb5-4123-926f-87ccabcd21681631608930948-ver-www

Skanderborg Andelsboligforening Rundkørsel på Virringvej Ombygning af krydset mellem Virringvej, Sigkærgårdsvej og Tårnfalkebakken i Skanderborg til en rundkørsel Projektet omfatter krydsombygning, håndtering af regnvand i rundkørslen samt diverse tilpasninger i alle fire tilkørselsgrene inkl. tilretning af eksisterende dobbeltrettet cykelsti, så den fremover ledes til rundkørslen. Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger […]