danjord_logo

Bjergegårdsvej

img_1725

Favrskov Kommune Bjergegårdsvej Byggemodning af 47 parcelhusgrunde inkl. etablering af boligveje, stikveje, asfalt- og grusstier, regnbede, grøfter, afvandingsbassin og forsyningsledninger. Byggemodning af 47 parcelhusgrunde inkl. etablering af boligveje, stikveje, asfalt- og grusstier, regnbede, grøfter, afvandingsbassin og forsyningsledninger. Byggemodningen udføres i området omkring Bjergegårdsvej, Haarvej og Haldumvej i den nordlige del af Hinnerup. Entreprisen omfatter jord-, […]

Byggemodning af boligområde i Malling

dsc_3899-1

Aarhus Kommune Byggemodning af boligområde i Malling Udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af 2. etape af byggemodningen af lokalplan 1020 ved Krekærlundsvej i Malling. Udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af 2. etape af byggemodningen af lokalplan 1020 ved Krekærlundsvej i Malling. Entreprisen omfatter byggemodning og kloakering af 39 villaparceller, etablering af […]

Filmbyen

Aarhus Kommune Filmbyen Byggemodning af erhvervsområde ved Filmbyen i det centrale Aarhus. Byggemodning af erhvervsområde ved Filmbyen i det centrale Aarhus. Entreprisen omfattede etablering af bl.a. ny svingbane på Sydhavnsgade, nye pladser og veje i betonfliser og granitbrosten, stier med asfalt og betonfliser, insitustøbt trappeanlæg samt plantebede og inventar. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: […]

Tingvej, Hornslet, Etape 1

20190614_101010-beskåret

Syddjurs Kommune Tingvej, Hornslet, Etape 1 Byggemodning. 1. etape omfattede etablering af nye vej- og belægningsområder samt gravning for forsyningsledninger frem til byggefelter. Byggemodning af nyt boligområde på Tingvej i Hornslet. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder: Rydning af eksisterende beplantning og belægninger Afgravning af ca. 1.550 m3 råjord ved terrænregulering Sløjfning af eksisterende ledningsanlæg ved opgravning […]

Hvedebakken i Hammel

hvedebakken-2

Favrskov Kommune og Favrskov Spildevand A/S Hvedebakken i Hammel Byggemodning af nyt boligområde i Vadsted ved Hammel Byggemodningen omfattede etablering af vejanlæg og kloakanlæg samt jordarbejde, vejafvandingsarbejde, etablering af hovedledninger for hhv. spildevand og overfladevand, etablering af stikledninger og skelbrøde samt etablering af regnvandsbassin. Derudover udførelse af asfaltarbejde og brolægningsarbejde. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og […]

Den nye maltfabrik

maltfabrikken-1

Fonden ”Den Ny Maltfabrik” og Syddjurs Kommune Ledninger i terræn Etablering af nye ledninger i terræn før opstart på ombygning/renovering af Maltfabrikken i Ebeltoft Etablering af nye ledninger i terræn før opstart på renoveringen af den gamle Maltfabrik i Ebeltoft. Den Ny Maltfabrik huser bl.a. forskellige kulturaktiviteter i regi af Ebeltoft Kulturhus, bibliotek og museum, […]

Kildebjerg Ry

dsc_0341

Kildebjerg Ry A/S Kildebjerg Ry Boligområde med 80 parceller, opbygning af veje med tilhørende vejafvanding samt kloakering Byggemodning af et boligområde med 80 parceller, heriblandt flere storparceller, inkl. opbygning af stam- og boligveje med tilhørende vejafvanding samt kloakering af området. Kloakeringen blev udført i fire etaper, hvor etape 1 blev udført i 2016, mens de […]

Risskov Engpark

img_0633-www

1927 Estate Risskov Engpark Byggemodning på Lystrupvej af tidligere industrigrund til opførelse af boligblokke Byggemodning på Lystrupvej af tidligere industrigrund til opførelse af boligblokke. Entreprisen omfattede bl.a. følgende arbejder: Jord- og kloakarbejde Etablering af forsyning (vand og trækrør for el) Etablering af interne veje og fortove inkl. belægninger af asfalt Etablering af belægninger og haveanlæg […]

Nye, Etape 1

DCIM100MEDIADJI_0149.JPG

Tækker Group A/S Byggemodning af Nye, etape 1 Jord-, kloak-, afvandings- og belægningsarbejder, Etape 1 Jord-, kloak-, afvandings- og belægningsarbejder mv. i forbindelse med byggemodning af 1. etape for boligbebyggelse i ny by (Nye) ved Elev nord for Aarhus. Projektet omfattede både foreløbige byggemodningsarbejder og færdiggørelsesarbejder samt option på udførelse af anlægsarbejder i etape 2. […]