danjord_logo

Engholmvej, Lisbjerg

Aarhus Kommune Engholmvej, Lisbjerg Engholmvej, Lisbjerg er et ca. 2,5 km langt vejprojekt, der går fra Djursland Motorvejen og nordvest om Lisbjerg frem til Randersvej. Formålet med vejen er, at lede trafik vest om Lisbjerg.  Engholmvej, Lisbjerg er et ca. 2,5 km langt vejprojekt, der går fra Djursland Motorvejen og nordvest om Lisbjerg frem til […]

Cykelstier Holmevej

Aarhus Kommune Cykelstier Holmevej Skolevejsprojekt. Etape 2 af etablering af enkeltrettede cykelstier og nye fortove Skolevejsprojekt. Etape 2 af etablering af enkeltrettede cykelstier og nye fortove på Holmevej, på strækningen imellem krydset ved Holmevej/Rundhøj Allé/Filippavej til Skovriddervej ved Carl Nielsens Vej, samt 2 nye lyskryds ved Holmevej/Rundhøj Allé/Filippavej samt Holmevej/Rosenvangs Allé, som en del af […]

Havnegadekrydset, Randers

Randers Kommune Havnegadekrydset, Randers Flytning af eksisterende kryds mellem Handegade / Kulholmsvej mod nord samt etablering af ny signalreguleret krydsning for lette trafikanter ved eksisterende kryds. Flytningen af eksisterende kryds mellem Havnegade/Kulholmsvej mod nord samt etablering af ny signalreguleret krydsning for lette trafikanter ved eksisterende kryds. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Trafikhåndtering med trafikværn […]

Cykelsti, Mejlby – Hald

20220517_075240

Vejdirektoratet Cykelsti, Mejlby – Hald Etablering af ca. 5 km enkeltrettede cykelstier i begge vejsider langs rute 507. Etablering af ca. 5 km enkelt rettede cykelstier i begge vejsider langs rute 507 mellem Mejlby og Hald i Randers kommune. Trafikhåndtering med bla. signalanlæg Opbrydning af asfalt ca. 1.500 m² Afrømning og bortskaffelse af ca. 9.300 […]

Støjskærm, Herredsvej

dsc_4400-1

Aarhus Kommune Støjskærm, Herredsvej Forlængelse af venstresving/ligeud bane på Herredsvej, samt etablering af støjskærm mod bebyggelser. Forlængelse af venstresving/ligeud bane på Herredsvej, samt etablering af støjskærm mod bebyggelser. Herudover opretning af kørebaner inkl. ændring af faldforhold. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: 300 lbm Støjskærm i 3 meters højde 100 m hovedledning 11 rendestensbrønde 1.300 […]

Rundkørsel på Virringvej

b9b86904-3cb5-4123-926f-87ccabcd21681631608930948-ver-www

Skanderborg Andelsboligforening Rundkørsel på Virringvej Ombygning af krydset mellem Virringvej, Sigkærgårdsvej og Tårnfalkebakken i Skanderborg til en rundkørsel Projektet omfatter krydsombygning, håndtering af regnvand i rundkørslen samt diverse tilpasninger i alle fire tilkørselsgrene inkl. tilretning af eksisterende dobbeltrettet cykelsti, så den fremover ledes til rundkørslen. Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger […]

Tunnel under Nørrebrogade

forskalling-til-væg

Aarhus Universitet Tunnel under Nørrebrogade Udførelse af jord-, kloak- og betonarbejder i forbindelse med etablering af overflader inkl. opbygninger i betontunnelrøret samt etablering af ny tunnel på den side, hvor Universitetsparken er beliggende. I forbindelse med realiseringen af 1. etape af Aarhus Letbane blev der nedlagt et betontunnelrør under Nørrebrogade som forberedelse for etablering af […]

Krydsombygning Nordre Ringvej – Viborgvej

img_3502-1

Silkeborg Kommune Krydsombygning Ombygning af det stærkt trafikerede kryds Nordre Ringvej – Viborgvej i Silkeborg til et niveaufrit, signalreguleret kryds. Ombygningen sker ved, at Nordre Ringvej hæves samtidig med, at Viborgvej udvides. Derudover omfatter entreprisen etablering af nye svingbaner, stier, fortov, støttemure, støjskærme og belysning foruden nedbrydning af en eksisterende vejbro. Dan Jords arbejder omfatter […]

Krydsombygning Løgtenvej – Kirkeholtvej

dsc_4092

Aarhus Kommune Krydsombygning Løgtenvej – Kirkeholtvej Ombygning af krydset Løgtenvej-Kirkeholtvej nord for Løgten ved Aarhus, inkl. etablering af nyt signalanlæg, nyt belysningsanlæg samt forlægning og tilslutning af den nærliggende Segaltvej til Kirkeholtvej Ombygning af krydset Løgtenvej-Kirkeholtvej nord for Løgten ved Aarhus, inkl. etablering af nyt signalanlæg, nyt belysningsanlæg samt forlægning og tilslutning af den nærliggende […]

P-plads i Skejby

hedager-44-www

Fokus Asset Management A/S P-plads i Skejby Udvidelse af p-plads ved kontorbygningen på Hedeager 44 i Skejby i det nordlige Aarhus. Formålet med udvidelsen var at skabe ekstra kapacitet og bedre faciliteter for ejendommens lejere, herunder at fremtidssikre faciliteterne til større udbredelse af el-biler. I alt blev der etableret 96 nye p-pladser ved kontorbygningen. Udvidelsen […]