danjord_logo

Cykelsti, Mejlby – Hald

20220517_075240

Vejdirektoratet Cykelsti, Mejlby – Hald Etablering af ca. 5 km enkeltrettede cykelstier i begge vejsider langs rute 507. Etablering af ca. 5 km enkelt rettede cykelstier i begge vejsider langs rute 507 mellem Mejlby og Hald i Randers kommune. Trafikhåndtering med bla. signalanlæg Opbrydning af asfalt ca. 1.500 m² Afrømning og bortskaffelse af ca. 9.300 […]

Støjskærm, Herredsvej

dsc_4400-1

Aarhus Kommune Støjskærm, Herredsvej Forlængelse af venstresving/ligeud bane på Herredsvej, samt etablering af støjskærm mod bebyggelser. Forlængelse af venstresving/ligeud bane på Herredsvej, samt etablering af støjskærm mod bebyggelser. Herudover opretning af kørebaner inkl. ændring af faldforhold. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: 300 lbm Støjskærm i 3 meters højde 100 m hovedledning 11 rendestensbrønde 1.300 […]

Rundkørsel på Virringvej

b9b86904-3cb5-4123-926f-87ccabcd21681631608930948-ver-www

Skanderborg Andelsboligforening Rundkørsel på Virringvej Ombygning af krydset mellem Virringvej, Sigkærgårdsvej og Tårnfalkebakken i Skanderborg til en rundkørsel Projektet omfatter krydsombygning, håndtering af regnvand i rundkørslen samt diverse tilpasninger i alle fire tilkørselsgrene inkl. tilretning af eksisterende dobbeltrettet cykelsti, så den fremover ledes til rundkørslen. Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger […]

Tunnel under Nørrebrogade

forskalling-til-væg

Aarhus Universitet Tunnel under Nørrebrogade Udførelse af jord-, kloak- og betonarbejder i forbindelse med etablering af overflader inkl. opbygninger i betontunnelrøret samt etablering af ny tunnel på den side, hvor Universitetsparken er beliggende. I forbindelse med realiseringen af 1. etape af Aarhus Letbane blev der nedlagt et betontunnelrør under Nørrebrogade som forberedelse for etablering af […]

Krydsombygning Nordre Ringvej – Viborgvej

img_3502-1

Silkeborg Kommune Krydsombygning Ombygning af det stærkt trafikerede kryds Nordre Ringvej – Viborgvej i Silkeborg til et niveaufrit, signalreguleret kryds. Ombygningen sker ved, at Nordre Ringvej hæves samtidig med, at Viborgvej udvides. Derudover omfatter entreprisen etablering af nye svingbaner, stier, fortov, støttemure, støjskærme og belysning foruden nedbrydning af en eksisterende vejbro. Dan Jords arbejder omfatter […]

Krydsombygning Løgtenvej – Kirkeholtvej

dsc_4092

Aarhus Kommune Krydsombygning Løgtenvej – Kirkeholtvej Ombygning af krydset Løgtenvej-Kirkeholtvej nord for Løgten ved Aarhus, inkl. etablering af nyt signalanlæg, nyt belysningsanlæg samt forlægning og tilslutning af den nærliggende Segaltvej til Kirkeholtvej Ombygning af krydset Løgtenvej-Kirkeholtvej nord for Løgten ved Aarhus, inkl. etablering af nyt signalanlæg, nyt belysningsanlæg samt forlægning og tilslutning af den nærliggende […]

P-plads i Skejby

hedager-44-www

Fokus Asset Management A/S P-plads i Skejby Udvidelse af p-plads ved kontorbygningen på Hedeager 44 i Skejby i det nordlige Aarhus. Formålet med udvidelsen var at skabe ekstra kapacitet og bedre faciliteter for ejendommens lejere, herunder at fremtidssikre faciliteterne til større udbredelse af el-biler. I alt blev der etableret 96 nye p-pladser ved kontorbygningen. Udvidelsen […]

Katrinebjergvej, Hastighedsdæmpning

dsc_4105

Aarhus Kommune Hastighedsdæmpning på Katrinebjergvej Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, i form af asfaltbump samt vejindsnævringer med side- og midterheller, på Katrinebjergvej. Derudover blev krydset Katrinebjergvej/Langelandsgade ombygget. Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, i form af asfaltbump samt vejindsnævringer med side- og midterheller, på Katrinebjergvej. Derudover blev krydset Katrinebjergvej/Langelandsgade ombygget. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering af […]

Østerby Allé, Tranbjerg

img_5279

Aarhus Kommune Østerby Allé, Tranbjerg Etablering af ca. 100 m ny cykelstirampe fra den eksisterende stitunnel under Østerby Allé i Tranbjerg op til den eksisterende brandvej langs Tranbjergskolen. Derudover ændring af den eksisterende trappe ved tunnelen, så trappeforløbet blev tilpasset den nye rampe. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger i flere […]

Shunt ved TSA46, E45

shunt-søftenvej

Favrskov Kommune Shunt ved TSA46, E45 Etablering af shunt fra Århusvej ved Søften til E45 i sydgående retning samt etablering af nyt belysningsanlæg. Etablering af shunt fra Århusvej ved Søften til E45 i sydgående retning samt etablering af nyt belysningsanlæg. Shunten blev etableret langs en eksisterende rundkørsel med henblik på at forbedre trafikafviklingen i myldretiden, […]