danjord_logo

Katrinebjergvej, Hastighedsdæmpning

dsc_4105

Aarhus Kommune Hastighedsdæmpning på Katrinebjergvej Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, i form af asfaltbump samt vejindsnævringer med side- og midterheller, på Katrinebjergvej. Derudover blev krydset Katrinebjergvej/Langelandsgade ombygget. Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, i form af asfaltbump samt vejindsnævringer med side- og midterheller, på Katrinebjergvej. Derudover blev krydset Katrinebjergvej/Langelandsgade ombygget. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering af […]

Østerby Allé, Tranbjerg

img_5279

Aarhus Kommune Østerby Allé, Tranbjerg Etablering af ca. 100 m ny cykelstirampe fra den eksisterende stitunnel under Østerby Allé i Tranbjerg op til den eksisterende brandvej langs Tranbjergskolen. Derudover ændring af den eksisterende trappe ved tunnelen, så trappeforløbet blev tilpasset den nye rampe. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger i flere […]

Shunt ved TSA46, E45

shunt-søftenvej

Favrskov Kommune Shunt ved TSA46, E45 Etablering af shunt fra Århusvej ved Søften til E45 i sydgående retning samt etablering af nyt belysningsanlæg. Etablering af shunt fra Århusvej ved Søften til E45 i sydgående retning samt etablering af nyt belysningsanlæg. Shunten blev etableret langs en eksisterende rundkørsel med henblik på at forbedre trafikafviklingen i myldretiden, […]

Skæring Bæk Bro

20200430_095522-www

AAB Skæring Bæk bro Etablering af ny bro- og vejforbindelse over Skæring Bæk i forbindelse med opførelsen af det nye boligområde ”Skæring Bæk Huse” nord for Aarhus. Vejforbindelsen blev udført med en betonelementtunnel, som blev koblet til områdets nye boligveje. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering og vedligeholdelse af færdselsregulerende foranstaltninger Rydning af eksisterende […]

Cykelsti, Egens Havhuse – Vrinners

img_4916

Syddjurs Kommune Cykelsti, Egens Havhuse – Vrinners Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Egens Havhuse og Vrinners på Djursland inkl. forlægning af den eksisterende vej på en del af strækningen. Entreprisen omfattede bl.a. etablering af trafikregulerende foranstaltninger, jord- og afvandingsarbejde, omlægning af kabler, etablering af trug, etablering af kystsikring på de kystnære strækninger samt asfaltarbejde. Samlet […]

Erhvervskorridoren, Silkeborg

img_1490

Silkeborg Kommune Erhvervskorridoren, Etape 1 Etablering af ny forbindelsesvej mellem Nordre Ringvej og Stagehøjvej i Silkeborg inkl. rørlægning af samme strækning af Søholt Bæk samt etablering af nyt signalkryds på ringvejen. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Rydning Opbrydning af asfalt Afrømning af ca. 650 m³ muld Afgravning og bortskaffelse af ca. 950 m³ råjord […]

Nordsydvejen, Etape 1

nordsydvejen

Syddjurs Kommune Nordsydvejen, Etape 1 Anlæg af ny omfartsvej vest om Nimtofte, med tilhørende dobbeltrettet cykelsti i den ene side af vejen Etape 1 omfattede jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, og afmærkningsarbejder på ca. 3,2 km vej og 4,1 km dobbeltrettet cykelsti. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Opbrydning af ca. 4.000 tons asfalt og […]

Krydsombygning, Sejs

sejs-8-a

Silkeborg Kommune Krydsombygning i Sejs Ombygning af krydset Borgdalsvej/Julsøvej/Tyttebærvej i Sejs ved Silkeborg. På Julsøvej blev der etableret en ny højresvingsbane, helle samt cykelsti/fortov. Derudover blev der etableret en dobbeltrettet cykelsti fra Julsøvej frem til en krydsende jernbane. Entreprisen omfattede desuden sideudvidelse af Borgdalsvej samt forlægning af den eksisterende Tyttebærvej inkl. etablering af ny cykelsti/fortov […]

Krydsomlægning i Kolt

kolt-5

Aarhus Kommune Krydsombygning i Kolt Ombygning af krydset Hovedvejen – Kolt Kirkevej med henblik på at opnå bedre fremkommelighed fra sidevejene samt mere sikre forhold for de bløde trafikanter. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger Rydning af eksisterende belægninger og beplantning Jordarbejde, herunder afgravning og bortskaffelse af ca. 200 m³ jord […]

Søren Frichs Vej

dsc_1575

Aarhus Kommune Søren Frichs vej Ombygning af hovedfærdselsåren Søren Frichs Vej i det centrale Aarhus Ombygning af hovedfærdselsåren Søren Frichs Vej i det centrale Aarhus. Entreprisen omfattede bl.a. etablering af nye vej-, sti- og fortovsbelægninger, vejafvanding i begge vejsider, vejbelysning og to nye signalanlæg. Endvidere forberedende gravearbejder for etablering af ledninger og kabler under Carl […]