danjord_logo

Energinet

dsc_2899

Energinet Blæsning af fiber mv. Blæsning af fiber og montering af fiberbrønde for Energinet Blæsning af fiber og montering af fiberbrønde for Energinet i Jylland fra september 2019 til maj 2020. Arbejdet udførtes i underentreprise. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Blæsning af 15 km fiber Montering af fiberbrønde. Kunde Per Aarsleff A/S Entrepriseform Underentreprise […]

Højvangskolen

image-d004d911-504d-442a-9958-67773de0c5531559651281446

Frederiksbjerg El Ny udvendig belysning Etablering af udvendig belysning på Højvangskolen Etablering af ny udvendig belysning på Højvangskolen i efteråret 2019, hvor 50 nye master blev sat op. Arbejdet udførtes i underentreprise. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Montering af 50 nye master Nedgravning af 70 meter kabel Skydning af 40 meter kabel Skånsom behandling […]

TDC

image-dff20396-179d-4a80-86a2-35e2776fb58a1560246196526

TDC Rammeaftale – Kobbernet Rammeaftale vedrørende arbejde på kobbernettet i Aarhus for TDC Rammeaftale vedrørende arbejde på kobbernettet i Aarhus for TDC. Arbejdet udførtes i fagentreprise. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder: Udbedringer af kabelfejl Vagtordning 24/7 Retablering af alle former for belægning Håndtering af trange pladsforhold Håndtering af tæt trafik Etablering af nye stik til kunder […]

Bravida

image-96fa2b8c-32fc-4640-8dd8-e05454331ffb1559030738312

Bravida Spjældopgaver Udførelse af mindre spjældopgaver for Bravida Udførelse af mindre spjældopgaver for Bravida i Østjylland. Arbejdet udføres i fagentreprise og omfatter blandt andet montering af master og skilte samt etablering af ladestationer. Kunde Bravida Danmark Entrepriseform Fagentreprise Udførelsesperiode September 2019 – nu Kompetencer Kabler Kunde Bravida Danmark Entrepriseform Fagentreprise Udførelsesperiode September 2019 – nu […]

Telia

dsc_2952

Telia Udbredring af kabelfejl Udbedring af kabelfejl for Telia Udbedring af kabelfejl for Telia i Østjylland. Arbejdet udføres i fagentreprise. Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder: Udbedring af kabelfejl Etablering af brønde Retablering af belægninger Blæsning af fiber. Kunde Telia Danmark Entrepriseform Fagentreprise Udførelsesperiode April 2019 – 2021 Kompetencer Kabler Kunde Telia Danmark Entrepriseform Fagentreprise Udførelsesperiode April […]

Global Connect

img_0007

GlobalConnect Etablering af nye stik Etablering af nye stik til GlobalConnects storkunder Etablering af nye stik til GlobalConnects storkunder i Østjylland. Arbejdet udføres i fagentreprise. Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder: Etablering af nye stik til storkunder Etablering af kabelbrønde Retablering af belægninger Opgravning under trange pladsforhold Samling af fiberrør Blæsning af fiber Trækning af fiber ved […]

Manbjergvej & Smedestien

dsc_3469-ver-2

Løgten Skødstrup Forsyningsselskab Manbjergvej & Smedestien Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej 6-20 og Smedestien 4-24 i Skødstrup. Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej 6-20 og Smedestien 4-24 i Skødstrup. Renoveringen omfattede ca. 600 meter hovedledning til vand og ca. 700 meter hovedledning til fjernvarme […]

Rammeaftale 2020 –

www-rammeaftale

Kredsløb A/S Rammeaftale vedr. Jordarbejder Rammeaftale omfattende jordarbejder i forbindelse med byggemodninger, mindre hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer samt såvel planlagt som akut vedligeholdelse på distributions- og transmissionsnettet inden for Kredsløb A/S’ forsyningsområde. Rammeaftale omfattende jordarbejder i forbindelse med byggemodninger, mindre hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer samt såvel planlagt som akut vedligeholdelse på distributions- og transmissionsnettet inden for Kredsløb […]

Katrinebjergvej, Aarhus

dsc_3990-2

AffaldVarme Aarhus Katrinebjergvej, Aarhus Renovering og opdimensionering af fjernvarmeledninger på Katrinebjergvej i det nordlige Aarhus. Entreprisen omfatter jord-, rør- og belægningsarbejder på en ca. 800 m lang strækning. Arbejdet udføres primært i nyt tracé, idet en mindre del af hovedledningen dog placeres i eksisterende tracé. Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger […]

Kejlstrupvej til Nørretorv mv. Silkeborg

foto-4-banestien

Silkeborg Varme Kejlstrupvej til Nørretorv mv., Silkeborg Opdimensionering af fjernvarmehovedledning på to strækninger i det centrale Silkeborg Opdimensionering af fjernvarmehovedledning på to strækninger i det centrale Silkeborg: Fra varmecentralen på Kejlstrupvej til Nørretorv og fra Chr. 8. Vej via Åhavevej og den gamle banesti til Østergade. Opdimensioneringen udføres med henblik på optimering af den overordnede […]