danjord_logo

Omlægning af transmissionsledning langs E45

Kredsløb Transmission A/S Omlægning af transmissionsledning langs E45 Kredsløbet skal have omlagt forsyningen fra en del af den eksisterende trans-missionsledning, med en diameter på ø323/450 mm, der ligger i nød-sporet ved E45 ved Aarhus Syd-motorvejen, til en ny transmissionsledning med en diameter på ø325/560 mm, placeret væk fra motorvejen Kredsløbet skal have omlagt forsyningen fra […]

Transmissionsledning Ry

Ry Varmeværk Transmissionsledning Ry Etablering af fjernvarme transmissionsledning i twinrør (139-139 / 450 mm) mellem Ry Varmeværk og Rye Kraftvarmeværk, i forbindelse med fusion af de 2 værker Entreprisen indeholder anlægsarbejde, rørleverancer og smedeentreprise, traditionel underboring under Gudensøen, og projektering og udførsel af baneunderføring, ved stålrørsunderpresning Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Anlægsentreprisen: Trafikhåndtering og […]

Udskiftning af fjernvarmerør, Skive kaserne

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udskiftning af fjernvarmerør Udskiftning af fjernvarmerør , optagning af eksisterende fjernvarmekanal samt reetablering. Som (UEer) underentreprenør til Bravida A/S Danmark, har vi udskiftet fjernvarmerør for forsvaret. Opgaven i sin helhed har bestået af optagning af eksisterende fjernvarmekanal og  gamle Fjernvarmerør. etablering  og opdækning af nye fjernvarmerør. Efterfølgende reetablering af græsareal, asfaltstier, belægnings- og […]

Manbjergvej & Smedestien

dsc_3469-ver-2

Løgten Skødstrup Forsyningsselskab Manbjergvej & Smedestien Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej 6-20 og Smedestien 4-24 i Skødstrup. Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej 6-20 og Smedestien 4-24 i Skødstrup. Renoveringen omfattede ca. 600 meter hovedledning til vand og ca. 700 meter hovedledning til fjernvarme […]

Rammeaftale 2020 –

www-rammeaftale

Kredsløb A/S Rammeaftale vedr. Jordarbejder Rammeaftale omfattende jordarbejder i forbindelse med byggemodninger, mindre hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer samt såvel planlagt som akut vedligeholdelse på distributions- og transmissionsnettet inden for Kredsløb A/S’ forsyningsområde. Rammeaftale omfattende jordarbejder i forbindelse med byggemodninger, mindre hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer samt såvel planlagt som akut vedligeholdelse på distributions- og transmissionsnettet inden for Kredsløb […]

Katrinebjergvej, Aarhus

dsc_3990-2

AffaldVarme Aarhus Katrinebjergvej, Aarhus Renovering og opdimensionering af fjernvarmeledninger på Katrinebjergvej i det nordlige Aarhus. Entreprisen omfatter jord-, rør- og belægningsarbejder på en ca. 800 m lang strækning. Arbejdet udføres primært i nyt tracé, idet en mindre del af hovedledningen dog placeres i eksisterende tracé. Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger […]

Kejlstrupvej til Nørretorv mv. Silkeborg

foto-4-banestien

Silkeborg Varme Kejlstrupvej til Nørretorv mv., Silkeborg Opdimensionering af fjernvarmehovedledning på to strækninger i det centrale Silkeborg Opdimensionering af fjernvarmehovedledning på to strækninger i det centrale Silkeborg: Fra varmecentralen på Kejlstrupvej til Nørretorv og fra Chr. 8. Vej via Åhavevej og den gamle banesti til Østergade. Opdimensioneringen udføres med henblik på optimering af den overordnede […]

Transmissionsledning Svendborgrampen, Aarhus

img_5068

AffaldVarme Aarhus Transmissionsledning Svendborgrampen, Aarhus C Renovering og opdimensionering af en eksisterende fjernvarmetransmissions-ledning fra Svendborgrampen til krydset ved Svendborgvej og Strandparken i Aarhus midtby. Renovering og opdimensionering af en eksisterende fjernvarmetransmissions-ledning fra Svendborgrampen til krydset ved Svendborgvej og Strandparken i Aarhus midtby. Den nye ledning blev anlagt med DN 600 rør i serie 3. Arbejdet […]

Manbjergvej & Smedestien, Skødstrup

dsc_3469-ver-2

Løgten Skødstrup Forsyningsselskab Manbjergvej & Smedestien Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej 6-20 og Smedestien 4-24 i Skødstrup. Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej 6-20 og Smedestien 4-24 i Skødstrup. Renoveringen omfattede ca. 600 meter hovedledning til vand og ca. 700 meter hovedledning til fjernvarme […]

Holmegårdsvej, Højbjerg

dsc_3693

Holme-Lundshøj Fjernvarme Holmegårdsvej, Højbjerg Renovering af eksisterende fjernvarmeledninger på Holmegårdsvej i Højbjerg ved Aarhus. Renoveringen omfattede både hoved- og stikledninger Renovering af eksisterende fjernvarmeledninger på Holmegårdsvej i Højbjerg ved Aarhus. Renoveringen omfattede både hoved- og stikledninger. Entreprisen omfattede levering af fastrørssystem, gravearbejder, bortskaffelse af eksisterende rør og betonkanaler samt rør- og smedearbejder, herunder hovedledning i […]