danjord_logo

Arendalsvej, SIlkeborg

www-silkeborg-transmission

Silkeborg Varme A/S Transmissionsledning SKVV – Arendalvej Etablering af en ny transmissionsledning fra Silkeborg Kraftvarmeværk til Dybkærcentralen på Arendalsvej i Silkeborg. Etablering af en ny transmissionsledning fra Silkeborg Kraftvarmeværk til Dybkærcentralen på Arendalsvej i Silkeborg. Arbejdet blev udført i hovedentreprise og omfattede derfor både jord-, svejse- og muffearbejder. I alt etablerede Wicotec Kirkebjerg – Dan […]

Højbovej, Højbjerg

foto-4

Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a. Højbovej Renovering af eksisterende fjernvarmeledninger på Højbovej 1-10 samt 90 i Højbjerg ved Aarhus. Renoveringen omfattede både hoved- og stikledninger. Renovering af eksisterende fjernvarmeledninger på Højbovej 1-10 samt 90 i Højbjerg ved Aarhus. Renoveringen omfattede både hoved- og stikledninger. Entreprisen omfattede levering af fastrørssystem, gravearbejder, bortskaffelse af eksisterende rør samt rør- og […]

Manbjergvej, Skødstrup

img_4412

Løgten Skødstrup Forsyningsselskab Manbjergvej, Skødstrup Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej i Skødstrup. Renoveringen omfattede ca. 420 meter hovedledning til fjernvarme og vand samt stik fra hovedledningen og 2 meter inden for skel på de berørte matrikler. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder […]

Rammeaftale 2016-2020, Lystrup Fjernvarme

img_0659-www

Lystrup Fjernvarme Fjernvarme renovering Rammeaftale vedr. renovering af fjernvarmeledninger i Lystrup by Rammeaftale vedr. renovering af fjernvarmeledninger i Lystrup by. Aftalen er baseret på enhedspriser. Rammeaftalen omfattede bl.a. følgende typer arbejder: Trafikregulering Renovering af hovedledninger Renovering af stikledninger Indgåelse af kundeaftaler med grundejere vedr. endelig placering af stikledninger på deres matrikler Retablering af belægninger og […]

Godsbanen, Aarhus C

customer-world_0063

AffaldVarme Aarhus Godsbanen, Aarhus C Udvidelse af fjernvarmeforsyningen fra Vester Allé til Vestre Ringgade over Godsbane-arealet i det centrale Aarhus Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S. Projektet blev udført i hovedentreprise og omfattede jord- og smedearbejde på ca. 2,5 km ledningstracé i et byområde med høj trafikbelastning, svære belægninger samt mange […]

Søtorvet, Silkeborg

img_1213

Silkeborg Varme A/S Søtorvet, Silkeborg Etablering af ny transmissionsledning og ny distributionsledning gennem projektområdet ”Søtorvet” i det centrale Silkeborg Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S. Entreprisen omfattede jord- og smedearbejder i forbindelse med nyanlæg af transmissions- og distributionsledning samt renovering af en eksisterende transmissionsledning på en mindre strækning. Transmissionsledningens hovedtracé blev […]

E01 Sydhavnen, etape 1

sydhavnen-4

AffaldVarme Aarhus E01 Sydhavnen, etape 1 Opdimensionering og udbygning af fjernvarmenettet (transmissions- og distributionsledning) i Sydhavnen i det centrale Aarhus Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S. Etape 1 omfattede jord- og rørarbejde på ca. 50 m ledningstracé i et byområde med svære belægninger, mange krydsende og parallelle fremmedledninger samt jernbane. De […]

Transmissionsledning til Hørby Skoleby

img_1299-www

Hobro Varmeværk A.m.b.a. Hobro – Hørby Skolevej Jordarbejder og rørmontage for etablering af ca. 4.300 tracémeter ny DN 200 fjernvarmetransmissionsledning Entreprisen omfattede jordarbejder og rørmontage for etablering af ca. 4.300 tracémeter ny DN200 fjernvarmetransmissionsledning fra krydset ved Skivevej/Hostrupvej i Hobro til Ribesvej i Hørby Skoleby. Entreprisen omfattede endvidere materialeleverancer, herunder levering af rør, til de […]

Transitledning fra Tværmarksvej til Tranekærvej

img_0188-torben-toftager-www

Aarhus Kommune Tværmarksvej til Tranekærvej Jord- og smedearbejde i forbindelse med etablering af ny jordforlagt transitledning Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S. Entreprisen omfattede jord- og smedearbejder i forbindelse med etablering af ny jordforlagt transitledning i dimension Ø355,6/630 mm enkeltrør, som blev udlagt som koldforlagt og kompensatorfrit. Entreprisen omfattede bl.a. følgende […]

Råvandsledning, Løgten Skødstrup Forsyning

img_0492-www

Løgten Skødstrup Forsyning Råvandsledning Etablering af ny råvandsledning samt flere mindre vandforsyningsledninger. Desuden nyanlæg af en fjernvarmeledning Etablering af ny råvandsledning fra en ny kildeplads ved Havskov til Løgten Skødstrup Vandværks ene vandværk på Vorrevej i Løgten samt etablering af flere mindre vandforsyningsledninger. Entreprisen omfattede desuden nyanlæg af en fjernvarmeledning. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og […]