danjord_logo

Rammeaftale 2020 –

www-rammeaftale

Kredsløb A/S Rammeaftale vedr. Jordarbejder Rammeaftale omfattende jordarbejder i forbindelse med byggemodninger, mindre hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer samt såvel planlagt som akut vedligeholdelse på distributions- og transmissionsnettet inden for Kredsløb A/S’ forsyningsområde. Rammeaftale omfattende jordarbejder i forbindelse med byggemodninger, mindre hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer samt såvel planlagt som akut vedligeholdelse på distributions- og transmissionsnettet inden for Kredsløb […]

Manbjergvej & Smedestien, Skødstrup

dsc_3469-ver-2

Løgten Skødstrup Forsyningsselskab Manbjergvej & Smedestien Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej 6-20 og Smedestien 4-24 i Skødstrup. Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej 6-20 og Smedestien 4-24 i Skødstrup. Renoveringen omfattede ca. 600 meter hovedledning til vand og ca. 700 meter hovedledning til fjernvarme […]

Manbjergvej, Skødstrup

img_4412

Løgten Skødstrup Forsyningsselskab Manbjergvej, Skødstrup Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej i Skødstrup. Renoveringen omfattede ca. 420 meter hovedledning til fjernvarme og vand samt stik fra hovedledningen og 2 meter inden for skel på de berørte matrikler. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder […]

Rammeaftale 2016-2020, Lystrup Fjernvarme

img_0659-www

Lystrup Fjernvarme Fjernvarme renovering Rammeaftale vedr. renovering af fjernvarmeledninger i Lystrup by Rammeaftale vedr. renovering af fjernvarmeledninger i Lystrup by. Aftalen er baseret på enhedspriser. Rammeaftalen omfattede bl.a. følgende typer arbejder: Trafikregulering Renovering af hovedledninger Renovering af stikledninger Indgåelse af kundeaftaler med grundejere vedr. endelig placering af stikledninger på deres matrikler Retablering af belægninger og […]

Rammeaftale 2009-2016, AffaldVarme Aarhus

kh-81-www

AffaldVarme Aarhus Rammeaftale – Jordarbejde Rammeaftale vedr. jordarbejde i forbindelse med bl.a. renovering og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger i AffaldVarme Aarhus’ forsyningsområde Rammeaftale vedr. jordarbejder i forbindelse med bl.a. renovering og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger i AffaldVarme Aarhus’ forsyningsområde – i perioden 2009 – 2013 i områderne Nord og Midt og fra august 2013 – 2016 i […]