danjord_logo

Katrinebjergvej, Aarhus

dsc_3990-2

AffaldVarme Aarhus Katrinebjergvej, Aarhus Renovering og opdimensionering af fjernvarmeledninger på Katrinebjergvej i det nordlige Aarhus. Entreprisen omfatter jord-, rør- og belægningsarbejder på en ca. 800 m lang strækning. Arbejdet udføres primært i nyt tracé, idet en mindre del af hovedledningen dog placeres i eksisterende tracé. Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger […]

Kejlstrupvej til Nørretorv mv. Silkeborg

foto-4-banestien

Silkeborg Varme Kejlstrupvej til Nørretorv mv., Silkeborg Opdimensionering af fjernvarmehovedledning på to strækninger i det centrale Silkeborg Opdimensionering af fjernvarmehovedledning på to strækninger i det centrale Silkeborg: Fra varmecentralen på Kejlstrupvej til Nørretorv og fra Chr. 8. Vej via Åhavevej og den gamle banesti til Østergade. Opdimensioneringen udføres med henblik på optimering af den overordnede […]

Transmissionsledning Svendborgrampen, Aarhus

img_5068

AffaldVarme Aarhus Transmissionsledning Svendborgrampen, Aarhus C Renovering og opdimensionering af en eksisterende fjernvarmetransmissions-ledning fra Svendborgrampen til krydset ved Svendborgvej og Strandparken i Aarhus midtby. Renovering og opdimensionering af en eksisterende fjernvarmetransmissions-ledning fra Svendborgrampen til krydset ved Svendborgvej og Strandparken i Aarhus midtby. Den nye ledning blev anlagt med DN 600 rør i serie 3. Arbejdet […]

Holmegårdsvej, Højbjerg

dsc_3693

Holme-Lundshøj Fjernvarme Holmegårdsvej, Højbjerg Renovering af eksisterende fjernvarmeledninger på Holmegårdsvej i Højbjerg ved Aarhus. Renoveringen omfattede både hoved- og stikledninger Renovering af eksisterende fjernvarmeledninger på Holmegårdsvej i Højbjerg ved Aarhus. Renoveringen omfattede både hoved- og stikledninger. Entreprisen omfattede levering af fastrørssystem, gravearbejder, bortskaffelse af eksisterende rør og betonkanaler samt rør- og smedearbejder, herunder hovedledning i […]

Arendalsvej, SIlkeborg

www-silkeborg-transmission

Silkeborg Varme A/S Transmissionsledning SKVV – Arendalvej Etablering af en ny transmissionsledning fra Silkeborg Kraftvarmeværk til Dybkærcentralen på Arendalsvej i Silkeborg. Etablering af en ny transmissionsledning fra Silkeborg Kraftvarmeværk til Dybkærcentralen på Arendalsvej i Silkeborg. Arbejdet blev udført i hovedentreprise og omfattede derfor både jord-, svejse- og muffearbejder. I alt etablerede Wicotec Kirkebjerg – Dan […]

Højbovej, Højbjerg

foto-4

Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a. Højbovej Renovering af eksisterende fjernvarmeledninger på Højbovej 1-10 samt 90 i Højbjerg ved Aarhus. Renoveringen omfattede både hoved- og stikledninger. Renovering af eksisterende fjernvarmeledninger på Højbovej 1-10 samt 90 i Højbjerg ved Aarhus. Renoveringen omfattede både hoved- og stikledninger. Entreprisen omfattede levering af fastrørssystem, gravearbejder, bortskaffelse af eksisterende rør samt rør- og […]

Godsbanen, Aarhus C

customer-world_0063

AffaldVarme Aarhus Godsbanen, Aarhus C Udvidelse af fjernvarmeforsyningen fra Vester Allé til Vestre Ringgade over Godsbane-arealet i det centrale Aarhus Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S. Projektet blev udført i hovedentreprise og omfattede jord- og smedearbejde på ca. 2,5 km ledningstracé i et byområde med høj trafikbelastning, svære belægninger samt mange […]

Søtorvet, Silkeborg

img_1213

Silkeborg Varme A/S Søtorvet, Silkeborg Etablering af ny transmissionsledning og ny distributionsledning gennem projektområdet ”Søtorvet” i det centrale Silkeborg Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S. Entreprisen omfattede jord- og smedearbejder i forbindelse med nyanlæg af transmissions- og distributionsledning samt renovering af en eksisterende transmissionsledning på en mindre strækning. Transmissionsledningens hovedtracé blev […]

E01 Sydhavnen, etape 1

sydhavnen-4

AffaldVarme Aarhus E01 Sydhavnen, etape 1 Opdimensionering og udbygning af fjernvarmenettet (transmissions- og distributionsledning) i Sydhavnen i det centrale Aarhus Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S. Etape 1 omfattede jord- og rørarbejde på ca. 50 m ledningstracé i et byområde med svære belægninger, mange krydsende og parallelle fremmedledninger samt jernbane. De […]

Transmissionsledning til Hørby Skoleby

img_1299-www

Hobro Varmeværk A.m.b.a. Hobro – Hørby Skolevej Jordarbejder og rørmontage for etablering af ca. 4.300 tracémeter ny DN 200 fjernvarmetransmissionsledning Entreprisen omfattede jordarbejder og rørmontage for etablering af ca. 4.300 tracémeter ny DN200 fjernvarmetransmissionsledning fra krydset ved Skivevej/Hostrupvej i Hobro til Ribesvej i Hørby Skoleby. Entreprisen omfattede endvidere materialeleverancer, herunder levering af rør, til de […]