danjord_logo

Godsbanen, Aarhus C

customer-world_0063

AffaldVarme Aarhus Godsbanen, Aarhus C Udvidelse af fjernvarmeforsyningen fra Vester Allé til Vestre Ringgade over Godsbane-arealet i det centrale Aarhus Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S. Projektet blev udført i hovedentreprise og omfattede jord- og smedearbejde på ca. 2,5 km ledningstracé i et byområde med høj trafikbelastning, svære belægninger samt mange […]

Søtorvet, Silkeborg

img_1213

Silkeborg Varme A/S Søtorvet, Silkeborg Etablering af ny transmissionsledning og ny distributionsledning gennem projektområdet ”Søtorvet” i det centrale Silkeborg Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S. Entreprisen omfattede jord- og smedearbejder i forbindelse med nyanlæg af transmissions- og distributionsledning samt renovering af en eksisterende transmissionsledning på en mindre strækning. Transmissionsledningens hovedtracé blev […]

E01 Sydhavnen, etape 1

sydhavnen-4

AffaldVarme Aarhus E01 Sydhavnen, etape 1 Opdimensionering og udbygning af fjernvarmenettet (transmissions- og distributionsledning) i Sydhavnen i det centrale Aarhus Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S. Etape 1 omfattede jord- og rørarbejde på ca. 50 m ledningstracé i et byområde med svære belægninger, mange krydsende og parallelle fremmedledninger samt jernbane. De […]

Transmissionsledning til Hørby Skoleby

img_1299-www

Hobro Varmeværk A.m.b.a. Hobro – Hørby Skolevej Jordarbejder og rørmontage for etablering af ca. 4.300 tracémeter ny DN 200 fjernvarmetransmissionsledning Entreprisen omfattede jordarbejder og rørmontage for etablering af ca. 4.300 tracémeter ny DN200 fjernvarmetransmissionsledning fra krydset ved Skivevej/Hostrupvej i Hobro til Ribesvej i Hørby Skoleby. Entreprisen omfattede endvidere materialeleverancer, herunder levering af rør, til de […]

Transitledning fra Tværmarksvej til Tranekærvej

img_0188-torben-toftager-www

Aarhus Kommune Tværmarksvej til Tranekærvej Jord- og smedearbejde i forbindelse med etablering af ny jordforlagt transitledning Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S. Entreprisen omfattede jord- og smedearbejder i forbindelse med etablering af ny jordforlagt transitledning i dimension Ø355,6/630 mm enkeltrør, som blev udlagt som koldforlagt og kompensatorfrit. Entreprisen omfattede bl.a. følgende […]

Bakkevænget, SIlkeborg

bakkevænget-6-beskåret

Silkeborg Varme A/S Bakkevænget Renovering af fjernvarmeledninger på Bakkevænget i Silkeborg. Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S. Entreprisen omfattede jord- og smedearbejder i forbindelse med renovering af fjernvarmeledninger i parcelhuskvarter. Nyt ledningsnet blev som udgangspunkt etableret i det eksisterende tracé og i Twinrør, serie 3. Derudover omfattede entreprisen nye stikledninger blev som […]

Renovering af Teglbækvej m.fl.

img_0749-www

AffaldVarme Aarhus Teglbækvej mv. Jord- og smedearbejder i forbindelse med renovering af fjernvarmeledninger på Teglbækvej, Bøgekildevej og Alstrup Allé, Hasselager Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S. Entreprisen omfattede jord- og smedearbejder i forbindelse med renovering af fjernvarmeledninger på Teglbækvej, Bøgekildevej og Alstrup Allé i Hasselager. Entreprisen omfattede følgende hovedmængder: Opbrydning af […]

Langdalsvej, Mariedalsvej og Gammelgårdsvej

gammelgårdsvej-1

AffaldVarme Aarhus Langdalsvej m.fl. Renovering af fjernvarmeledninger på Langdalsvej, Mariedalsvej og Gammelgårdsvej i Brabrand ved Aarhus Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S. Hovedledninger blev udført med hhv. enkeltrør, serie 3 i dimensioner fra ø33/125 til ø273/500 mm, og twinrør, serie 2 i dimensioner fra ø33/160 til ø76/250 mm. Entreprisen omfattede bl.a. […]

Rammeaftale 2009-2016, AffaldVarme Aarhus

kh-81-www

AffaldVarme Aarhus Rammeaftale – Jordarbejde Rammeaftale vedr. jordarbejde i forbindelse med bl.a. renovering og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger i AffaldVarme Aarhus’ forsyningsområde Rammeaftale vedr. jordarbejder i forbindelse med bl.a. renovering og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger i AffaldVarme Aarhus’ forsyningsområde – i perioden 2009 – 2013 i områderne Nord og Midt og fra august 2013 – 2016 i […]