danjord_logo

Manbjergvej & Smedestien

dsc_3469-ver-2

Løgten Skødstrup Forsyningsselskab Manbjergvej & Smedestien Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej 6-20 og Smedestien 4-24 i Skødstrup. Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej 6-20 og Smedestien 4-24 i Skødstrup. Renoveringen omfattede ca. 600 meter hovedledning til vand og ca. 700 meter hovedledning til fjernvarme […]

Rammeaftale 2020 –

www-rammeaftale

Kredsløb A/S Rammeaftale vedr. Jordarbejder Rammeaftale omfattende jordarbejder i forbindelse med byggemodninger, mindre hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer samt såvel planlagt som akut vedligeholdelse på distributions- og transmissionsnettet inden for Kredsløb A/S’ forsyningsområde. Rammeaftale omfattende jordarbejder i forbindelse med byggemodninger, mindre hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer samt såvel planlagt som akut vedligeholdelse på distributions- og transmissionsnettet inden for Kredsløb […]

Katrinebjergvej, Aarhus

dsc_3990-2

AffaldVarme Aarhus Katrinebjergvej, Aarhus Renovering og opdimensionering af fjernvarmeledninger på Katrinebjergvej i det nordlige Aarhus. Entreprisen omfatter jord-, rør- og belægningsarbejder på en ca. 800 m lang strækning. Arbejdet udføres primært i nyt tracé, idet en mindre del af hovedledningen dog placeres i eksisterende tracé. Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger […]

Kejlstrupvej til Nørretorv mv. Silkeborg

foto-4-banestien

Silkeborg Varme Kejlstrupvej til Nørretorv mv., Silkeborg Opdimensionering af fjernvarmehovedledning på to strækninger i det centrale Silkeborg Opdimensionering af fjernvarmehovedledning på to strækninger i det centrale Silkeborg: Fra varmecentralen på Kejlstrupvej til Nørretorv og fra Chr. 8. Vej via Åhavevej og den gamle banesti til Østergade. Opdimensioneringen udføres med henblik på optimering af den overordnede […]

Transmissionsledning Svendborgrampen, Aarhus

img_5068

AffaldVarme Aarhus Transmissionsledning Svendborgrampen, Aarhus C Renovering og opdimensionering af en eksisterende fjernvarmetransmissions-ledning fra Svendborgrampen til krydset ved Svendborgvej og Strandparken i Aarhus midtby. Renovering og opdimensionering af en eksisterende fjernvarmetransmissions-ledning fra Svendborgrampen til krydset ved Svendborgvej og Strandparken i Aarhus midtby. Den nye ledning blev anlagt med DN 600 rør i serie 3. Arbejdet […]

Manbjergvej & Smedestien, Skødstrup

dsc_3469-ver-2

Løgten Skødstrup Forsyningsselskab Manbjergvej & Smedestien Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej 6-20 og Smedestien 4-24 i Skødstrup. Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej 6-20 og Smedestien 4-24 i Skødstrup. Renoveringen omfattede ca. 600 meter hovedledning til vand og ca. 700 meter hovedledning til fjernvarme […]

Holmegårdsvej, Højbjerg

dsc_3693

Holme-Lundshøj Fjernvarme Holmegårdsvej, Højbjerg Renovering af eksisterende fjernvarmeledninger på Holmegårdsvej i Højbjerg ved Aarhus. Renoveringen omfattede både hoved- og stikledninger Renovering af eksisterende fjernvarmeledninger på Holmegårdsvej i Højbjerg ved Aarhus. Renoveringen omfattede både hoved- og stikledninger. Entreprisen omfattede levering af fastrørssystem, gravearbejder, bortskaffelse af eksisterende rør og betonkanaler samt rør- og smedearbejder, herunder hovedledning i […]

Arendalsvej, SIlkeborg

www-silkeborg-transmission

Silkeborg Varme A/S Transmissionsledning SKVV – Arendalvej Etablering af en ny transmissionsledning fra Silkeborg Kraftvarmeværk til Dybkærcentralen på Arendalsvej i Silkeborg. Etablering af en ny transmissionsledning fra Silkeborg Kraftvarmeværk til Dybkærcentralen på Arendalsvej i Silkeborg. Arbejdet blev udført i hovedentreprise og omfattede derfor både jord-, svejse- og muffearbejder. I alt etablerede Wicotec Kirkebjerg – Dan […]

Højbovej, Højbjerg

foto-4

Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a. Højbovej Renovering af eksisterende fjernvarmeledninger på Højbovej 1-10 samt 90 i Højbjerg ved Aarhus. Renoveringen omfattede både hoved- og stikledninger. Renovering af eksisterende fjernvarmeledninger på Højbovej 1-10 samt 90 i Højbjerg ved Aarhus. Renoveringen omfattede både hoved- og stikledninger. Entreprisen omfattede levering af fastrørssystem, gravearbejder, bortskaffelse af eksisterende rør samt rør- og […]

Manbjergvej, Skødstrup

img_4412

Løgten Skødstrup Forsyningsselskab Manbjergvej, Skødstrup Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej i Skødstrup. Renoveringen omfattede ca. 420 meter hovedledning til fjernvarme og vand samt stik fra hovedledningen og 2 meter inden for skel på de berørte matrikler. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder […]