danjord_logo

Råvandsledning, Løgten Skødstrup Forsyning

img_0492-www

Løgten Skødstrup Forsyning Råvandsledning Etablering af ny råvandsledning samt flere mindre vandforsyningsledninger. Desuden nyanlæg af en fjernvarmeledning Etablering af ny råvandsledning fra en ny kildeplads ved Havskov til Løgten Skødstrup Vandværks ene vandværk på Vorrevej i Løgten samt etablering af flere mindre vandforsyningsledninger. Entreprisen omfattede desuden nyanlæg af en fjernvarmeledning. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og […]

Havvandsledning, Aarhus Ø

havvandsledning-www

AffaldVarme Aarhus Havvandsledning, Aarhus Ø Etablering af havvandsledning fra bassin 5 på Aarhus Ø frem tl det kommende energianlæg på Hjortholmsvej Etablering af havvandsledning (plastledning) fra bassin 5 på Aarhus Ø frem til det nye energianlæg på Hjortholmsvej. Da projektets gennemførelse skulle koordineres med de øvrige igangværende arbejder på Aarhus Ø, var etableringen af havvandsledningen […]