danjord_logo

Redplusbaner, Silkeborg

Silkeborg Tennis- og Padelklub STK Redplusbaner Etablering af Redplus på to eksisterende rødgrusbaner Etablering af Redplus på 2 stk eksisterende rødgrusbaner. Projektet omfatter i hovedtræk: Rydning af eksisterende rødgrus, netstolper og linier. Reducering af banestørreelser fra 20x40m til 18x36m Flytning af hegn og vandingsanlæg Etablering af nye plantebede omkring tennisbaner Omforandring af to eksisterende tennisbaner […]

Redplusbaner, ALTS

Aarhus Lawn Tennis Selskab Redplusbaner Etablering af Redplus på 3 eksisterende rødgrusbaner Projektet omfatter følgende arbejder og hovedmængder: Rydning af eksisterende rødgrus og linier. Afgravning af eksisterende bundopbygning af slagge –300 tons      Etablering af nye drænsystem, 300 lbm Nye kantsten Etablering af ny veldrænende bundopbygning, ca. 360 tonsstabilgrus         Installering af […]