danjord_logo
Syddjurs Kommune

Cykelsti, Egens Havhuse - Vrinners

Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Egens Havhuse og Vrinners på Djursland inkl. forlægning af den eksisterende vej på en del af strækningen.

img_4916

Entreprisen omfattede bl.a. etablering af trafikregulerende foranstaltninger, jord- og afvandingsarbejde, omlægning af kabler, etablering af trug, etablering af kystsikring på de kystnære strækninger samt asfaltarbejde.

Samlet set omfattede entreprisen følgende hovedmængder:

 • Opbrydning af ca. 2.000 m² asfalt og afrømning af ca. 6.000 m³ muld
 • Afgravning og indbygning af ca. 8.500 m³ jord
 • Etablering af ca. 3.400 lbm trug bestående af nøddesten
 • Udlægning af ca. 15.000 m² geotekstil i trug
 • Udlægning af ca. 3.000 m² geotekstil til kystsikring
 • Udlægning af ca. 2.300 m² erosionsnet
 • Udlægning af ca. 450 m² dæk- og bundsten
 • Lægning af ca. 400 lbm ledning til afvanding samt ca. 600 lbm drænledning
 • Sætning af ca. 40 rendestensbrønde og ca. 5 rensebrønde
 • Indbygning af ca. 7.400 m³ bundsikring og ca. 2.400 m³ SG II
 • Udlægning af ca. 31.500 m² asfalt på cykelstier og kørebane
 • Sætning af ca. 400 lbm kantsten
 • Etablering af ca. 3.100 lbm kørelinjer
 • Regulering og retablering af 16 indkørsler i Egens Havhuse
 • Udlægning af ca. 1.250 m² sandmuld
 • Udlægning af ca. 35.000 m³ muld på bl.a. rabatter og skråninger
 • Såning af ca. 33.000 m² græs på rabatter, grøfter og skråninger
 • Flytning af ca. 200 lbm let hegn.
Bygherre

Syddjurs Kommune

Rådgiver

NIRAS A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019 – 2020

Kompetence
Bygherre

Syddjurs Kommune

Rådgiver

NIRAS A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019 – 2020

Kompetence