danjord_logo
Vejdirektoratet

Cykelsti, Mejlby - Hald

Etablering af ca. 5 km enkeltrettede cykelstier i begge vejsider langs rute 507.

20220517_075240

Etablering af ca. 5 km enkelt rettede cykelstier i begge vejsider langs rute 507 mellem Mejlby og Hald i Randers kommune.

 • Trafikhåndtering med bla. signalanlæg
 • Opbrydning af asfalt ca. 1.500 m²
 • Afrømning og bortskaffelse af ca. 9.300 m³ muld/råjord
 • Levering og indbygning af ca. 6.900 m³ bundsikring
 • Levering og indbygning af 23.000 m² stabilgrus
 • Levering og indbygning af ca. 19.500 meter kantsikring
 • Udlægning af ca. 20.500 m² GAB asfalt bærelag
 • Udlægning af ca. 20.500 m² PA asfalt slidlag
 • Sætning af ca.100 stk. kantpæle
 • Opsætning af div. færdselstavler
 • Muldudlægning ca. 6.000 m²
 • Græssåning ca. 5.000 m²
Bygherre

Vejdirektoratet

Rådgiver

Vejdirektoratet

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

April – August 2022

Kompetence
Bygherre

Vejdirektoratet

Rådgiver

Vejdirektoratet

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

April – August 2022