danjord_logo
Aarhus Kommune

Cykelstier Holmevej

Skolevejsprojekt. Etape 2 af etablering af enkeltrettede cykelstier og nye fortove

Skolevejsprojekt. Etape 2 af etablering af enkeltrettede cykelstier og nye fortove på Holmevej, på strækningen imellem krydset ved Holmevej/Rundhøj Allé/Filippavej til Skovriddervej ved Carl Nielsens Vej, samt 2 nye lyskryds ved Holmevej/Rundhøj Allé/Filippavej samt Holmevej/Rosenvangs Allé, som en del af skolevejsanalysen 2017.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Trafikhåndtering med blandt andet signalreguleringer
 • Rydning og beskæring af bevoksning
 • Opbrydning og bortskaffelse af asfalt ca.5.700 m²
 • Asfaltskæring ca.2.700 meter
 • Trappefræsning ca. 1.500 meter
 • Opbrydning af kantsten ca. 2.850 meter hvoraf ca. 2.200 meter genbruges
 • Opbrydning og bortskaffelse af betonbelægninger ca.2.600 m²
 • Opbrydning af chaussesten ca. 250 m²
 • Afgravning og bortskaffelse af overskudsjord ca.2.900 m³
 • Nedlæggelse af eks. brønde ca. 35 stk.
 • Etablering af afvandingsledning ca. 300 meter
 • Etablering af dræn ca. 900 meter
 • Etablering af nye nedløbsbrønde ca. 70 stk.
 • Etablering af Kabelrør ca. meter
 • Underboring ca. 24 stk.
 • Nedgravning/håndtering af forsyningskabel ca. 600 meter
 • Etablering af kabelbrønde ca. 14 stk.
 • Opsætning af signalmaste fundamenter ca. 15 stk.
 • Nedtagning/flytning af belysningsmaster ca.12 stk.
 • Levering og indbygning af bundsikring ca. 1.750 m³
 • Levering og indbygning af stabilgrus ca. 8.850 m²
 • Sætning af granit/beton kantsten ca. 2.800 meter
 • Lægning af fortovsfliser/betonbelægning med taktilfelter ca. 2.650 m²
 • Sætning af chaussesten 1-2-3 rækker som bord/vandrende ca. 2.200 meter
 • Udlægning af GAB asfaltbærelag ca. 5.600 m²
 • Udlægning af ABB bindelag ca. 750 m²
 • Udlægning af AB slidlag ca. 5.900 m²
 • Etablering af asfalt ramper ca. 1.200 m²
 • Etablering af div. Skilte ca. 55 stk.
 • Etablering af Thermo plast op stribning div breder ca. 1.400 meter
 • Etablering af spærreflader mm. ca. 110 m²
 • Etablering af Thermo plast symboler ca. 25 stk.
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

NIRAS A/S 

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Oktober 2022 – Juni 2023

Kompetencer