danjord_logo
Naturstyrelsen Kronjylland

De 5 Halder

Omforandring og opstramning af arealerne omkring Hald Hovedgaard

img_0340-www

Omforandring og opstramning af arealerne omkring Hald Hovedgaard – en gammel herregård, som er er smukt beliggende ved Hald Sø tæt på Viborg. Projektet havde til formål at styrke formidlingen af områdets historie, som dækker en periode på omkring 800 år. Området skønnes at have mellem 150.000 og 200.000 besøgende pr. år.

Projektet omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

• Etablering af ca. 4.000 m² nye P-pladser på græsmakadam
• Etablering af ca. 1.800 m² grusveje og stier
• Sætning af ca. 1.000 m² brostensvej med slidte nordiske brosten
• Regulering og genetablering af ca. 40.000 m² græsarealer, herunder udlægning af ca. 3.500 m² rullegræs
• Flytning af ca. 15.000 m³ råjord og muld, internt på området
• Sætning af otte nye granittrapper og omsætning af fire gamle. Trapperne i Barokhaven falder ca. 13 m i højdeniveau.
• Etablering af bygningsspor til markering af gamle længer i terræn. Bygningssporerne udføres i blå Rønne granit. I alt ca. 280 lbm plinte og ca. 220 lbm markeringssten i niveau
• Sætning af nye kampestensgærder og reetablering af gamle, i alt ca. 150 lbm
• Plantning af 75 nye træer, heriblandt etablering af ny 200 m lang allé i hver side af Barokhaven.

Bygherre

Naturstyrelsen Kronjylland

Rådgiver

Erik Brandt Dam Arkitekter ApS

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018 – 2019

Kompetencer
bjarke
Bjarke Bruun Rolfing
Entrepriseleder Bygningskonstruktør
Bygherre

Naturstyrelsen Kronjylland

Rådgiver

Erik Brandt Dam Arkitekter ApS

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018 – 2019

Kompetencer
bjarke
Bjarke Bruun Rolfing
Entrepriseleder Bygningskonstruktør