danjord_logo
AffaldVarme Aarhus

E01 Sydhavnen, etape 1

Opdimensionering og udbygning af fjernvarmenettet (transmissions- og distributionsledning) i Sydhavnen i det centrale Aarhus

sydhavnen-4

Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S.

Etape 1 omfattede jord- og rørarbejde på ca. 50 m ledningstracé i et byområde med svære belægninger, mange krydsende og parallelle fremmedledninger samt jernbane.

De to ledningsanlæg blev lagt i samme hovedtracé. Distributionsledningen blev udført i præisolerede enkeltrør (DN400). Mens transmissionsledningen blev udført i præisolerede enkeltrør (DN600). Begge ledninger blev udført med svejsemuffer.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger

  • Opbrydning af 200 tons asfalt

  • Optagning af 20 m kantsten og 200 m² SF-sten

  • Afrømning af 100 m³ muld

  • Udgravning af 1.040 m³ råjord

  • Håndtering af alle fjernvarmekomponenter og rør

  • Montage af ca. 50 lbm rør DN600 og DN400

  • Etablering af 144 m tomrør Ø50

  • Tilfyldning og reetablering af belægninger.

Bygherre

AffaldVarme Aarhus

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetencer
Bygherre

AffaldVarme Aarhus

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetencer