danjord_logo
Aarhus Kommune

Eskelunden

Etablering af nyt natur- og eventområde ved Eskelunden i det sydlige Aarhus

dsc_4117-ver-2

Etablering af nyt natur- og eventområde ved Eskelunden i det sydlige Aarhus. Gennem projektet blev Eskelunden omdannet til et attraktivt rekreativt område, som kan benyttes af såvel familier og uddannelsesinstitutioner som naturelskere og motionister i hverdagen.

Derudover skal området fremover anvendes til større arrangementer (koncerter, festivals mv.). Der blev derfor etableret to store sceneområder på hhv. 19.000 og 36.000 m² samt to mindre sammenhængende områder på i alt 10.000 m². Samlet set har det nye eventområde plads til 53.000 gæster.

Entreprisen omfattede i hovedtræk følgende arbejder:

  • Etablering af trafikregulerende foranstaltninger
  • Rydning af eksisterende beplantning
  • Jordarbejder, herunder jordforbedring og terrænregulering, udskiftning af friktionsjord samt bortkørsel af forurenet jord
  • Etablering af spildevandsafledning, delvist ved tryksat system og delvist ved gravitation, inkl. fire store pumpestationer
  • Etablering af forsyningsnet (vand, el, fiber) til eventområderne
  • Etablering af dræn- og overfladeafledningssystem for enkelte delområder inkl. rørgennemføring under vejdæmninger
  • Etablering af interne grusveje til tung trafik, busshuttleplads og stier, herunder tilpasning af eksisterende vejkasser og etablering af nye vejarealer
  • Opbygning af fire sceneområder på i alt 65.000 m²
  • Etablering af et slidstærkt græstæppe i fire eventområder, inkl. efterfølgende etableringspleje i 6 måneder
  • Omlægning af eksisterende stibelysning ved Brabrandstien samt tilpasning af belysning ved ny busshuttleplads.
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Rambøll A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020 – 2021

Kompetencer
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Rambøll A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020 – 2021

Kompetencer