danjord_logo
Aarhus Kommune

Etablering af steler på Mindet

Etablering af sænkbare pullerter på Mindet i det centrale Aarhus med henblik på forbedring af trafiksikkerheden og fremkommeligheden i området omkring Dokk1.

dsc_1681

Etablering af sænkbare pullerter på Mindet i det centrale Aarhus med henblik på forbedring af trafiksikkerheden og fremkommeligheden i området omkring Dokk1.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af trafikregulerende foranstaltninger
 • Rydning af eksisterende belægninger, herblandt ca. 350 m² asfalt og ca. 200 m² belægningssten
 • Etablering af ny adgangsvej til eksisterende p-plads
 • Etablering af afvanding i form af 4 nedløbsbrønde
 • Etablering af ca. 350 m foringsrør til styreskabe
 • Indstøbning af 9 fundamentskasser til automatiske steler
 • Opsætning af 23 steler
 • Etablering af nye heller
 • Gensætning af ca. 200 m granitkantsten
 • Lægning af ca. 100 m² fortovsfliser inkl. taktilfliser
 • Etablering af ny kørebaneafmærkning (spærreflader, kantlinje, stoplinjer og pile)
 • Montering af 24 færdselstavler.
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

MOE A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetencer
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

MOE A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetence