danjord_logo
Aarhus Kommune

Filmbyen

Etablering af nyt byrum ved Filmbyen i det centrale Aarhus. Entreprisen omfattede bl.a. etablering af nye pladser og veje i betonfliser og granitbrosten, stier med asfalt og betonfliser, insitustøbt trappeanlæg samt plantebede og inventar.

dsc_3723-ver-2

Materialerne i Filmbyens nye byrum er en blanding af nyt og gammelt, men med et moderne og rustikt udtryk, som har klare referencer til Filmbyens beliggenhed i et gammelt havne- og industrikvarter.

Filmbyens og Jyllands-Postens nye domicil står på hver sin flade af store kostede betonfliser, som omkranser bygningerne og sikrer god tilgængelighed. Kløvede, genbrugte brosten er valgt som et gennemgående materiale til at samle byrummet og understøtte stedets særlige karakter og stoflighed.

Ved indgangene til Filmbyen og i passager mellem husene er der indarbejdet jetbrændte brosten, der i samspil med de kløvede brosten fungerer som plane ganglinjer og naturlige ledelinjer. Det rustikke udtryk understøttes yderligere med stålkanter, specialfremstillede vandrender, lysmaster og byinventar i cortenstål og massivt tømmer.

Entreprisens brolæggerarbejder omfattede følgende mængder:

  • Sætning af ca. 100 lbm granitkantsten
  • Sætning af ca. 2.000 m² granitbrosten på køre- og gangarealer
  • Lægning af ca. 1.100 m² betonfliser på køre- og gangarealer.
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019 – 2020

Kompetencer
bjarke
Bjarke Bruun Rolfing
Entrepriseleder Bygningskonstruktør
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019 – 2020

Kompetencer
bjarke
Bjarke Bruun Rolfing
Entrepriseleder Bygningskonstruktør